مراوه تپه

جاهای دیدنی مراوه تپه
مراوه تپه

جاهای دیدنی مراوه تپه، گردش در بخش مرکزی گلستان


مراوه ‌تپه یا مراوه یکی از شهرهای استان گلستان است. شهر مراوه در بخش مرکزی شهرستان مراوه ‌تپه استان گلستان و در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده‌…