لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 120,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
125000.0 IRT
آپارتمان در رامسر لوکس با دید دریا
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 100,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
225,000 تومان
105000.0 IRT
آپارتمان ساحلی رامسر
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 155,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
162000.0 IRT
آپارتمان ساحلی رامسر
مازندران - رامسر
از: 105,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
105,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
107000.0 IRT
اجاره آپارتمان رامسر ساحلی
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 115,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
115,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
117000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در رامسر ساحلی
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره باغ ویلا در رامسر
مازندران - رامسر
از: 65,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره خانه در رامسر حیاط دار
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 5 بار
از: 200,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت رامسر ساحلی
مازندران - رامسر
از: 900,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,300,000 تومان
950000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در رامسر
مازندران - رامسر
از: 700,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
750000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در رامسر استخردار
مازندران - رامسر
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
1050000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در رامسر استخردار
مازندران - رامسر
از: 800,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,300,000 تومان
850000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا رامسر استخردار
مازندران - رامسر
از: 60,000 تومان
تا: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
60,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
165,000 تومان
62000.0 IRT
اجاره سوئیت در رامسر ساحلی لوکس
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 10 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره سوئیت رامسر
مازندران - رامسر
از: 95,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
95,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
220,000 تومان
97000.0 IRT
اجاره سوئیت ساحلی در رامسر
مازندران - رامسر
از: 75,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
105,000 تومان
77000.0 IRT
اجاره سوئیت ساحلی رامسر
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 170,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
580,000 تومان
170000.0 IRT
اجاره ویلا ارزان در رامسر
مازندران - رامسر
از: 780,000 تومان
تا: 960,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
780,000 تومان
روزهای آخر هفته:
960,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,640,000 تومان
780000.0 IRT
اجاره ویلا استخر دار در رامسر
مازندران - رامسر
از: 750,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار در رامسر
مازندران - رامسر
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,800,000 تومان
1050000.0 IRT
اجاره ویلا باغ در رامسر استخردار
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار