لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 900,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
1000000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
از: 700,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 17 بار
از: 340,000 تومان
تا: 780,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
780,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
560000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا کردان کرج
البرز - کردان
تعداد رزرو : 25 بار
از: 650,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 550,000 تومان
تا: 990,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
990,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
770000.0 IRT
اجاره ویلا در کرج با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 450,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
665000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 500,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
775000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان با استخر آب گرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 900,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
1100000.0 IRT
اجاره ویلا کرج استخر آبگرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1700000.0 IRT
اجاره ویلا کردان استخر سرپوشیده
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
1450000.0 IRT
اجاره ویلا کردان استخر سرپوشیده آبگرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 650,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلا کردان دوبلکس با استخر رو باز
البرز - کردان
از: 900,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
1300000.0 IRT
اجاره ویلا کردان لوکس
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,400,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,400,000 تومان
1800000.0 IRT
اجاره ویلای لوکس کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 800,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
1000000.0 IRT
ویلا اجاره ای کردان استخردار
البرز - کردان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 550,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
875000.0 IRT
ویلا استخر دار اجاره ای کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 750,000 تومان
تا: 1,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
1075000.0 IRT
ویلا کرج دوبلکس با استخر سرپوشیده و آب گرم
البرز - کردان
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1450000.0 IRT
ویلا کردان با استخر آب گرم سرباز
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 900,000 تومان
تا: 1,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
1150000.0 IRT
ويلا کرج
البرز - کردان