لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 900,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 735,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
735,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,050,000 تومان
735000.0 IRT
اجاره ویلا لوکس در کردان
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 661,500 تومان
تا: 1,260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
661,500 تومان
روزهای آخر هفته:
1,260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,260,000 تومان
661500.0 IRT
اجاره ویلا در کردان با قیمت مناسب
البرز - کرج
تعداد رزرو : 4 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
1000000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
از: 700,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 17 بار
از: 1,260,000 تومان
تا: 1,260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,100,000 تومان
1260000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان استخر سرپوشیده
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 340,000 تومان
تا: 780,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
780,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
560000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا کردان کرج
البرز - کردان
تعداد رزرو : 26 بار
از: 735,000 تومان
تا: 1,260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
735,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,470,000 تومان
735000.0 IRT
اجاره منزل مبله در کردان
البرز - کرج
از: 650,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,785,000 تومان
تا: 3,150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,785,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,150,000 تومان
1785000.0 IRT
اجاره ویلا در شهرک زعفرانیه کرج
البرز - کرج
از: 550,000 تومان
تا: 990,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
990,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
770000.0 IRT
اجاره ویلا در کرج با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 555,600 تومان
تا: 666,600 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
555,600 تومان
روزهای آخر هفته:
666,600 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
945,000 تومان
555600.0 IRT
اجاره ویلا در کردان
البرز - کرج
از: 450,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
665000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 500,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
775000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان با استخر آب گرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 840,000 تومان
تا: 1,260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
840,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,260,000 تومان
840000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان کرج
البرز - کرج
از: 1,575,000 تومان
تا: 2,835,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,575,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,835,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,835,000 تومان
1575000.0 IRT
اجاره ویلا روزانه در شهرک زعفرانیه
البرز - کرج
از: 900,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
1100000.0 IRT
اجاره ویلا کرج استخر آبگرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1700000.0 IRT
اجاره ویلا کردان استخر سرپوشیده
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
1450000.0 IRT
اجاره ویلا کردان استخر سرپوشیده آبگرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 3 بار