لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 280,000 تومان
تا: 335,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
335,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
775,000 تومان
307000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 1 بار
از: 280,000 تومان
تا: 375,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
375,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
775,000 تومان
327000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 280,000 تومان
تا: 335,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
335,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
775,000 تومان
307000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,700,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
1700000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر آب گرم در منطقه آزاد انزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا تک خواب نزدیک دریا
گیلان - بندرانزلی
از: 300,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا تمیز در انزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 75,000 تومان
تا: 79,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
79,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
77000.0 IRT
اجاره ویلا در بندر انزلی با قیمت مناسب
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 1 بار
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا در منطقه آزاد انزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 120,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره ویلا در منطقه آزاد انزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 275,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
302000.0 IRT
اجاره ویلا در منطقه آزاد گردشگری کاسپین
گیلان - بندرانزلی
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره ویلای دنج در انزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره ویلا روزانه بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 160,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
444,000 تومان
175000.0 IRT
اجاره ویلای منطقه آزاد انزلی دو خواب شیک
گیلان - بندرانزلی
از: 700,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلا منطقه آزاد دو خواب دوبلکس
گیلان - بندرانزلی
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره ویلای نقلی در انزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 280,000 تومان
تا: 335,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
335,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
775,000 تومان
307000.0 IRT
سوئیت بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 800,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
800000.0 IRT
سوئیت روزانه در بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
از: 1,300,000 تومان
تا: 1,600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1450000.0 IRT
مجموعه اقامتی تفریحی چلیپا
گیلان - بندرانزلی
از: 130,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
145000.0 IRT
ویلا مبله در منطقه آزاد انزلی
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 2 بار
ظرفيت تكميل
از: 180,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی