اجاره ویلا و سوئیت در قشم - 20 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 65,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
65,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
65000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در قشم اتاق جنگل حرا
هرمزگان - قشم
از: 135,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
135,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
135000.0 IRT
اجاره سوئیت ساحلی در قشم
هرمزگان - قشم
از: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
175,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه در قشم
هرمزگان - قشم
از: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
175,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان شیک قشم
هرمزگان - قشم
از: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
175,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه ارزان قشم
هرمزگان - قشم
از: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
175,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره سوئیت روزانه در قشم
هرمزگان - قشم
از: 155,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
155,000 تومان
روزهای آخر هفته:
175,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره سوئیت شخصی در قشم
هرمزگان - قشم
از: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره آپارتمان روزانه در قشم
هرمزگان - قشم
از: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره آپارتمان شیک قشم
هرمزگان - قشم
از: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوئیت دو خوابه در قشم
هرمزگان - قشم
از: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در قشم
هرمزگان - قشم
از: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
465,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره سوئیت در قشم
هرمزگان - قشم
از: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره آپارتمان در قشم - امیر ٤
هرمزگان - قشم
از: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
265000.0 IRT
اجاره آپارتمان در قشم - مجتمع سامVIPدوخواب ویودریا
هرمزگان - قشم
از: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در قشم
هرمزگان - قشم
از: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره سوئیت در قشم
هرمزگان - قشم
از: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره آپارتمان شیک در قشم
هرمزگان - قشم
از: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در قشم
هرمزگان - قشم
از: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,150,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در قشم
هرمزگان - قشم
از: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
470,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
470,000 تومان
470000.0 IRT
آپارتمان مبله جزیره قشم
هرمزگان - قشم