اجاره ویلا و سوئیت در آستارا - 31 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا
گیلان - آستارا
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره واحد در آستارا مبله ماهانه
گیلان - آستارا
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا مجموعه اقامتی زمرد
گیلان - آستارا
از: 140,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا مبله
گیلان - آستارا
از: 150,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
375,000 تومان
175000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا دربند ندیم
گیلان - آستارا
از: 165,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
165,000 تومان
165000.0 IRT
رزرو منزل در آستارا دو خوابه
گیلان - آستارا
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستار
گیلان - آستارا
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا
گیلان - آستارا
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا مجموعه اقامتی زمرد
گیلان - آستارا
از: 210,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا فوق العاده لوکس
گیلان - آستارا
از: 255,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
255,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
485,000 تومان
277000.0 IRT
اجاره ویلا در گردنه حیران
گیلان - آستارا
از: 275,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
370,000 تومان
295000.0 IRT
اجاره سوئیت در گردنه حیران تک خواب تراس دار
گیلان - آستارا
از: 275,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
370,000 تومان
282000.0 IRT
اجاره ویلای نقلی در گردنه حیران
گیلان - آستارا
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
290000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا دو خوابه
گیلان - آستارا
از: 300,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره سوئیت در گردنه حیران
گیلان - آستارا
از: 335,000 تومان
تا: 375,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
335,000 تومان
روزهای آخر هفته:
375,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
780,000 تومان
355000.0 IRT
اجاره ویلای در گردنه حیران دربست
گیلان - آستارا
از: 370,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
370,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
990,000 تومان
385000.0 IRT
اجاره سوئیت در گردنه حیران دوخواب
گیلان - آستارا
از: 440,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
455000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا سه خواب لوکس
گیلان - آستارا
از: 485,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
485,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
517000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا ساحلی با قایق اختصاصی
گیلان - آستارا
از: 500,000 تومان
تا: 580,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
580,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
885,000 تومان
540000.0 IRT
اجاره ویلا در گردنه حیران با ویو عالی
گیلان - آستارا
برچسب ها

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در آستارا (31)

اجاره ویلا در شمال

اجاره آپارتمان مبله در شمال

اجاره سوئیت در شمال

اجاره اقامتگاه بومگردی در شمال

اجاره ویلا در آستارا

اجاره آپارتمان مبله در آستارا

اجاره سوئیت در آستارا

اجاره اقامتگاه بومگردی در آستارا