لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 230,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره ویلا ساحلی در آستارا
گیلان - آستارا
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
290000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا دو خوابه
گیلان - آستارا
از: 440,000 تومان
تا: 470,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
470,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
455000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا سه خواب لوکس
گیلان - آستارا
از: 210,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره سوئیت در آستارا فوق العاده لوکس
گیلان - آستارا
تعداد رزرو : 5 بار
از: 300,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره سوئیت در گردنه حیران
گیلان - آستارا
تعداد رزرو : 6 بار
از: 275,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
370,000 تومان
295000.0 IRT
اجاره سوئیت در گردنه حیران تک خواب تراس دار
گیلان - آستارا
از: 370,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
370,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
990,000 تومان
385000.0 IRT
اجاره سوئیت در گردنه حیران دوخواب
گیلان - آستارا
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره واحد در آستارا مبله ماهانه
گیلان - آستارا
از: 580,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
580,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
590000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا دوخواب دوبلکس لوکس
گیلان - آستارا
از: 485,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
485,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
517000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا ساحلی با قایق اختصاصی
گیلان - آستارا
از: 140,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره ویلا در آستارا مبله
گیلان - آستارا
از: 750,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
775000.0 IRT
اجاره ویلا در بام حیران سه خواب
گیلان - آستارا
از: 650,000 تومان
تا: 695,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
695,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,400,000 تومان
672000.0 IRT
اجاره ویلا در گردن حیران جنگلی با دید عالی
گیلان - آستارا
از: 255,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
255,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
485,000 تومان
277000.0 IRT
اجاره ویلا در گردنه حیران
گیلان - آستارا
از: 850,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
850,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
925000.0 IRT
اجاره ویلای در گردنه حیران آستارا استخردار
گیلان - آستارا
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,650,000 تومان
1190000.0 IRT
اجاره ویلای در گردنه حیران استخردار
گیلان - آستارا
از: 800,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,300,000 تومان
875000.0 IRT
اجاره ویلا در گردنه حیران استخردار با آب گرم
گیلان - آستارا
تعداد رزرو : 1 بار
از: 500,000 تومان
تا: 580,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
580,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
885,000 تومان
540000.0 IRT
اجاره ویلا در گردنه حیران با ویو عالی
گیلان - آستارا
از: 335,000 تومان
تا: 375,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
335,000 تومان
روزهای آخر هفته:
375,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
780,000 تومان
355000.0 IRT
اجاره ویلای در گردنه حیران دربست
گیلان - آستارا
از: 580,000 تومان
تا: 635,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
580,000 تومان
روزهای آخر هفته:
635,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
607000.0 IRT
اجاره ویلا در گردنه حیران دوخواب تراس دار
گیلان - آستارا