اجاره ویلا و سوئیت در یزد - 28 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 60,000 تومان
تا: 60,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
60,000 تومان
روزهای آخر هفته:
60,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
60000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در یزد شبی 60 هزار تومان
یزد - یزد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
70000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 75,000 تومان
تا: 95,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
95,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
140,000 تومان
75000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 78,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
78,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
78000.0 IRT
اجاره شبی یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 80,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت ارزان در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 80,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در یزد استان یزد، یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 80,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
80000.0 IRT
اقامت ارزان در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 80,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
80000.0 IRT
خانه اجاره ای ارزان در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 80,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
80000.0 IRT
خانه اجاره ای روزانه در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 95,000 تومان
تا: 125,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
95,000 تومان
روزهای آخر هفته:
125,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
95000.0 IRT
اجاره روزانه منزل مبله در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 96,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
96,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
96000.0 IRT
اقامت ارزان در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 100,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره سوئیت در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره ویلا در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 118,000 تومان
تا: 118,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
118,000 تومان
روزهای آخر هفته:
118,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
118000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت ارزان در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
150000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 164,000 تومان
تا: 164,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
164,000 تومان
روزهای آخر هفته:
164,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
164000.0 IRT
رزرو خانه مبله در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره سوئیت در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
0 تومان
200000.0 IRT
اجاره سوئیت مجهز در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در یزد
یزد - یزد
تعداد رزرو : 0 بار
رزرو تلفنی یزد 09916669953 برای تماس کلیک کنید