لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 700,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 400,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا در سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 340,000 تومان
تا: 480,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
480,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
340000.0 IRT
اجاره ویلا در سرخرود مازندران
مازندران - سرخرود
تعداد رزرو : 1 بار
از: 550,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره ویلا سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 600,000 تومان
تا: 780,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
780,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا لوکس در سرخرود مازندران
مازندران - سرخرود
از: 250,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره ویلای لوکس در شمال
مازندران - سرخرود
از: 900,000 تومان
تا: 1,150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
900000.0 IRT
رزرو ویلا استخر دار در سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 650,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
650000.0 IRT
ویلا اجاره ای سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 500,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
500000.0 IRT
ویلای استخردار در سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 450,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
450000.0 IRT
ویلا در سرخرود شمال
مازندران - سرخرود
ظرفيت تكميل
از: 750,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,700,000 تومان
750000.0 IRT
اجاره ویلا در سرخرود شمال
مازندران - سرخرود
ظرفيت تكميل
از: 550,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره ی ویلا سرخرود
مازندران - سرخرود