لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
273,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله شیک در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 16 بار
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره خانه مبله در کرج - پرشین
البرز - کرج
از: 210,000 تومان
تا: 263,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
263,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره خانه در گلشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 285,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله در کرج
البرز - کرج
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی استخردار در کرج
البرز - کرج
از: 420,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
420000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره آپارتمان کرج با قیمت ارزان
البرز - کرج
از: 630,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
630,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
630000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان با قیمت مناسب
البرز - کرج
تعداد رزرو : 2 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره خانه مبله ویلایی در سهیلیه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 14 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1000000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در کرج
البرز - کرج
از: 630,000 تومان
تا: 1,260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
630,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,260,000 تومان
630000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار کردان کرج
البرز - کرج
از: 440,000 تومان
تا: 605,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
440,000 تومان
روزهای آخر هفته:
605,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
605,000 تومان
440000.0 IRT
اجاره ویلا کرج با قیمت مناسب
البرز - کرج
از: 220,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
0.0 IRT
اجاره خانه یک روزه در فردیس کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 275,000 تومان
تا: 285,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
285,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
0.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 6 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلای مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 800,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
1050000.0 IRT
ویلا استخر دار در کرج
البرز - کرج
از: 385,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
492000.0 IRT
ویلا استخردار در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 6 بار
از: 450,000 تومان
تا: 650,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
650,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
550000.0 IRT
ویلا استخردار در کردان
البرز - کرج
تعداد رزرو : 2 بار