لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
230000.0 IRT
سوئیت خیلی ارزان در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 7 بار
از: 410,000 تومان
تا: 410,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
410,000 تومان
روزهای آخر هفته:
410,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
410000.0 IRT
آپارتمان شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 4 بار
از: 570,000 تومان
تا: 580,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
570,000 تومان
روزهای آخر هفته:
580,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
570,000 تومان
575000.0 IRT
آپارتمان مبله تهران
تهران - تهران
از: 550,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
550000.0 IRT
آپارتمان مبله تهران -الهیه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 7 بار
از: 470,000 تومان
تا: 490,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
470,000 تومان
روزهای آخر هفته:
490,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
470,000 تومان
480000.0 IRT
آپارتمان مبله تهران -زعفرانیه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 310,000 تومان
تا: 310,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
310,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
310000.0 IRT
آپارتمان مبله در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 12 بار
از: 550,000 تومان
تا: 580,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
580,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
565000.0 IRT
آپارتمان مبله در تهران -دوخوابه
تهران - تهران
از: 385,000 تومان
تا: 415,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
415,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
400000.0 IRT
آپارتمان مبله در تهران شریعتی
تهران - تهران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 430,000 تومان
تا: 430,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
430,000 تومان
روزهای آخر هفته:
430,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,000 تومان
430000.0 IRT
آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
از: 520,000 تومان
تا: 580,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
520,000 تومان
روزهای آخر هفته:
580,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
550000.0 IRT
آپارتمان مبله -ملاصدرا
تهران - تهران
تعداد رزرو : 3 بار
از: 485,000 تومان
تا: 535,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
485,000 تومان
روزهای آخر هفته:
535,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
485,000 تومان
510000.0 IRT
اجاره آپارتمان دو خواب در تهران لوکس
تهران - تهران
از: 485,000 تومان
تا: 535,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
485,000 تومان
روزهای آخر هفته:
535,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
485,000 تومان
510000.0 IRT
اجاره آپارتمان لوکس در تهران
تهران - تهران
از: 485,000 تومان
تا: 535,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
485,000 تومان
روزهای آخر هفته:
535,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
485,000 تومان
510000.0 IRT
اجاره آپارتمان لوکس در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 420,000 تومان
تا: 435,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
435,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
420000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 6 بار
از: 900,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله تهران الهیه
تهران - تهران
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
325000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله تهران شیک
تهران - تهران
تعداد رزرو : 7 بار
از: 530,000 تومان
تا: 530,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
530,000 تومان
روزهای آخر هفته:
530,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
530,000 تومان
530000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله تهران شیک
تهران - تهران
از: 430,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
430,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,000 تومان
440000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تهران سعادت آباد
تهران - تهران
تعداد رزرو : 3 بار
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
390000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تهران شریعتی
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تهران فرمانیه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 6 بار