چالوس

زندگی-در-چالوس،-بهشت-مازندران،-چگونه-است؟
چالوس

زندگی در چالوس، بهشتِ مازندران چگونه است؟


می‌توان حدس زد که زندگی در چالوس، برای طبیعت دوستان و افرادی که روح هنرمند دارند چقدر می‌تواند لذت بخش و دلچسب باشد. ساکن این شهر بودن…