بابل

فیلبند کجاست
بابل

فیلبند کجاست؟ دهکده ای معلق در ابرها


در نیمه شمالی کشور روستاهای حال و هوای دیگری دارند. روستای فیلبند یکی از بهترین مناطق برای علاقمندان به طبیعت است و در یکی از مرتفع ترین…