البرز

سهیلیه کردان کجاست؟
کجا بریم؟

سهیلیه کردان کجاست ؟


خانه‌های کوچک شهری و ترافیک‌های سنگین در داخل شهرها، زندگی خسته‌کننده‌ای را در طول هفته برایتان به وجود میاورد. تفریح و گردش هم از جمله مسائلی است…

تهراندشت کردان کجاست
البرز

تهراندشت کردان کجاست؟


 با وجود هوای آلوده تهران و شلوغی شهر، اکثر مردم پایتخت و حتی ساکنان شهر کرج به دنبال جایی هستند که در ایام تعطیلات و روزهای آخر…