ویروس کرونا

کرونا ویروس
کرونا

در زمان شیوع ویروس کرونا چگونه منزل را ضدعفونی کنیم؟


در زمان شیوع ویروس کرونا چگونه منزل را ضدعفونی کنیم؟ با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی، این ویروس به سرعت زیاد بین مردم بسیاری…

لیدوما
کرونا

آیا باید برنامه سفرمان را بخاطر ویروس کرونا تغییر دهیم؟


زمانی که در سطح جهانی اتفاقاتی می افتد، همه جا تیترهای خبری جنجالی می بینیم. موضوع ممکن است مربوط به سقوط بورس جهانی باشد یا یک فاجعه…