سفر بعد از کرونا

سفر بعد از کرونا
کرونا

سفر بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟


تا قبل از شیوع ویروس کرونا زندگی مردم در هر گوشه جهان روال عادی خود را طی می کرد و رعایت بهداشت فردی و شست و شوی…