جویبار

جاهای دیدنی جویبار
جویبار

جاهای دیدنی جویبار، قدم زدن در ساحل آرامش


سفر به شهر جویبار مثل دیگر شهرهای ایران سرشار از تجربه‌های ناب است. این شهر سابقه‌ای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی فراوانی دارد. جویبار شهری ساحلی است و…