شاهرود

جنگل ابر
شاهرود

جنگل ابر، قدم زدن بر فراز اقیانوسی از ابر!


جنگل های ۴۰ میلیون ساله هیرکانی، مکانی رویایی برای یک ماجراجویی در طبیعت هستند و با زیبایی بی حد و حصرشان هر بیننده ای را شگفت زده…