زابل

دریاچه هامون
زابل

دریاچه هامون کجاست؟


اگر اهل شاهنامه‌ خوانی باشید در میان اشعار حماسی که نقش اول آن‎ها را رستم، پهلوان برخاسته از سیستان بازی می‎کند، به اسمی برمی‎‌خورید به ‎نام دریاچه…