بوم گردی

گردشگری پایدار
مدیریت گردشگری

گردشگری پایدار چیست؟


سازمان های گردشگری و فعالین در حوزه گردشگری در پی کاهش تاثیرات منفی ناشی از گردشگری که در سال های اخیر همراه با رشد صنعت گردشگری در…

بهترین اقامتگاه های بوم گردی ایران
بوم گردی

بهترین اقامتگاه های بوم گردی ایران


بهترین اقامتگاه های بوم گردی ایران « اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید و عقاید و باورهای جدید…

بوم گردی چیست
بوم گردی

رزرو اقامتگاه بوم گردی، یک تجربه متفاوت و هیجان انگیز


«یک لمس از طبیعت و فرهنگ جدید، باعث می شود با تمام دنیا احساس نزدیکی کنید» – ویلیام شکسپیر سفر همیشه راهی هیجان انگیز برای کشف و…