گردنه حیران

گردنه حیران
اردبیل

گردنه حیران کجاست؟


اگر سراغ زیباترین جاده های ایران را بگیرید بدون شک می توان گردنه زیبای حیران را یکی از همین جاده ها دانست. جاده ای پر پیچ و…