لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911444549
از: 518,000 تومان
تا: 518,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
518,000 تومان
روزهای آخر هفته:
518,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
518,000 تومان
518000.0 IRT
بوم گردی در کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
از: 137,000 تومان
تا: 137,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
137,000 تومان
روزهای آخر هفته:
137,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
137,000 تومان
137000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
از: 750,000 تومان
تا: 750,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
750,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
750000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
از: 137,000 تومان
تا: 137,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
137,000 تومان
روزهای آخر هفته:
137,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
137,000 تومان
137000.0 IRT
بوم گردی در کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 260,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره خانه در کندوان تبریز سنگی
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 5 بار
از: 630,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
630,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,035,000 تومان
630000.0 IRT
اجاره سوئیت در کندوان - سوئیت امپریال پنج نفره
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 508,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
508,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
830,000 تومان
508000.0 IRT
اجاره سوئیت در کندوان - سوئیت چهار نفره با جکوزی
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 13 بار
از: 304,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
304,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
304000.0 IRT
اجاره سوئیت در کندوان - سوئیت دو تخته توئین
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 304,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
304,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
304000.0 IRT
اجاره سوئیت در کندوان - سوئیت دو تخته دبل
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 352,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
352,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
570,000 تومان
352000.0 IRT
اجاره سوئیت در کندوان - سوئیت دو تخته دبل با جکوزی
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 12 بار
از: 555,000 تومان
تا: 0 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
555,000 تومان
روزهای آخر هفته:
0 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
910,000 تومان
555000.0 IRT
اجاره سوئیت در کندوان - سوئیت رویال چهار نفره با جکوزی
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 620,000 تومان
تا: 620,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
620,000 تومان
روزهای آخر هفته:
620,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
620,000 تومان
620000.0 IRT
بوم گردی تبریز کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
180000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0 IRT
سوئیت اجاره ای در کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
از: 100,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
115000.0 IRT
سوئیت اجاره ای کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان
ظرفيت تكميل
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی کندوان
آذربایجان شرقی - کندوان