ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست
like
مشاهده تصاویر

ویلا مبله باغ بهشت سپیدان سربست

کد اقامتگاه : 32196
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 12 نفر

طبقه همکف

2 اتاق خواب

150 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

ویلا مبله باتمامی امکانات دوخوابه آشپزخانه حمام سرویس ایرانی باویو بی عالی ودرختانی سرسبز مکانی دنج و بانشاط بیست کیلومتری پیست اسکی سپیدان ده کیلومتریمراکز درمانی و مرکز شهر ده کیلومتری ششپیر و...

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر+ 8 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 100,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق دوم

1 تخت دونفره

اتاق اول

2 تخت یک نفره

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :500,000 تومان