آواتار
لوگو

مقررات لغو رزرو اقامتگاه ها

مقررات لغو رزرو اقامتگاه ها

تا 72 ساعت مانده به شروع اقامتکسر 20% از مبلغ کل رزرو
کمتر از 72 ساعت مانده به شروع اقامتکسر مبلغ شب اول رزرو + 20% مابقی شب ها
روز شروع اقامت به بعدکسر مبلغ دو شب اول رزرو (علاوه بر شب های سپری شده) و 20% از مابقی شب ها
رزرو های بلند مدت (بیشتر از 14 روز)تنها با توافق میزبان و کسر حداقل ۲۰٪ کل مبلغ رزرو
ایام پیک (مانند تعطیلات رسمی، نوروز و بین تعطیلات)تنها با توافق میزبان و کسر حداقل ۲۰٪ کل مبلغ رزرو