ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر
like
مشاهده تصاویر

ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر

کد اقامتگاه : 40674
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 6 نفر

طبقه همکف

3 اتاق خواب

130 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

ویلا جنگلی نوشهر روستای توریستی چلندر فاصله با دریا 4 دقیقه امکانات خریدورفاهیکامل در محل دو خواب شوفاژ کولر گازی سرما کرما منقل ماهواره تلویزیونویوکاملجنگل همسایه‌ای تهرانی با امنیت کامل

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر+ 4 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 250,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق دوم

1 تخت دونفره + 2 رخت خواب سنتی

فضای مشترک

اتاق اول

1 تخت دونفره + 1 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :1,500,000 تومان