ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم
like
مشاهده تصاویر

ویلای جنگلی منطقه ارسباران طبقه دوم

کد اقامتگاه : 40197
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 10 نفر

طبقه دوم

1 اتاق خواب

85 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

ویلا دو طبقه و در هر طبقه امکانات کامل و به صورت جداگانه می باشد.طبقاتبهصورتجداگانه اجاره داده می شود. حیاط و ورودی طبقات مجزا می باشد.طبقه همکف55متر وطبقه دوم 85 متر می باشد.ویلا در منطقه ای جنگلی و کوهستانی ارسبارانواقعشدهاست. محیطی بسیار دلنشین و با آب وهوایی مناسب .در این منطقه به دلیلسردیهواسیستم سرمایشی موجود نیست اما سیستم گرمایشی بخارینفتی موجود می باشد.درضمنبرایورود به نکات زیر توجه کنید:1-ورود حیوان خانگی ممنوع است.2- برگزاریمهمانیبااطلاع قبلی به میزبان مجاز است.3- ارائه مدارک محرمیت الزامی است.

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر+ 6 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 150,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

6 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :1,350,000 تومان