منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات
like
مشاهده تصاویر

منزل ویلایی درشهر سی سخت فول امکانات

کد اقامتگاه : 35055
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 10 نفر

طبقه ...

3 اتاق خواب

175 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

خانه ویلایی در شهر سی سخت .باتمام امکانات رفاهی

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 5 نفر+ 5 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 200,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

1 تخت یک نفره + 1 تخت دونفره

اتاق دوم

اتاق سوم

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :1,750,000 تومان