منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد
like
مشاهده تصاویر

منزل مبله اجاره ای روزانه خرم آباد

کد اقامتگاه : 28118
عکس میزبان
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 12 نفر

طبقه دوم

2 اتاق خواب

120 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

این منزل آپارتمانی ظرفیت پذیرش 4 نفر مسافر را دارد و تا حداکثر 12نفرمهماننیزمیتوانند از این واحد استفاده کنند.در طبقه دوم مجتمع بدون آسانسور واقعشدهاست و بهتعداد 10 دست رخت خواب سنتی دراختیار مهمانان قرار داده می شود.ازجهتدسترسی دریکی از بهترین نقاط شهر سی سخت واقع است.توجه داشته باشید که بهافرادبومی خرمآباد اجاره داده نمی شود. سوپرمارکت و تهیه غذا و نانوایسرکوچههستفاصله یکی دودقیقه بامنزل و اینکه ب جای دیدنی ازجمله پارک زیباکناروکیووبامشهر وقلعه فلکوافلاک فاصله ده دقیقه.واحدطبقه دوم میباشد

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر+ 8 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 250,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

5 رخت خواب سنتی

اتاق دوم

5 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :850,000 تومان