فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
فضای شیک، آرام و امن در اصفهان
like
مشاهده تصاویر

فضای شیک، آرام و امن در اصفهان

کد اقامتگاه : 40658
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 5 نفر

طبقه چهارم - آسانسور

1 اتاق خواب

85 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

1_ قیمت گذاری این اقامتگاه بر اساس رعایت وجدان و اخلاق حرفه ای کسبوکارگذاشتهشده است. 2_ خونه من احساس خوب خونه خودت را بهت میده ۳_ از خونهووسایل من کهجهت رفاه شما عزیز گذاشته شده است که تو هیچ اقامتگاه دیگه وجودندارهمثل خونهخودت مراقبت کن ۴_خونه من حس آرامش/ راحتی / امن بودن بهت میده

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 4 نفر+ 1 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 530,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

1 تخت دونفره + 4 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :1,530,000 تومان