یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان
like
مشاهده تصاویر

یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان

کد اقامتگاه : 13408
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 5 نفر

طبقه ...

2 اتاق خواب

85 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

**یک واحدآپارتمان اجاره ای روزانه کرمان**  دارای یک تختخواب دو نفره بودهوبرای3نفردیگر لوازم خواب سنتی را تهیه کرده است. واحد ضدعفونی شده هستنوداریامکاناترفاهی از جمله تلویزیون ، یخچال ، گاز ،وسایل آشپزی و... میباشد.همراهداشتنشناسنامه زوجین برای تحویل اقامتگاه الزامی است

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 3 نفر+ 2 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 100,000 تومان

سرویس های خواب

فضای مشترک

1 تخت دونفره + 3 رخت خواب سنتی

اتاق اول

1 تخت دونفره + 3 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :750,000 تومان