اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف
like
مشاهده تصاویر

اقامتگاه ویلایی نجفیان-طبقه همکف

کد اقامتگاه : 27762
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 12 نفر

طبقه همکف

1 اتاق خواب

75 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

دارای یک اتاق خواب با تخت خواب دو نفره با ویو عالی بطرف باغ و کوه وروستاورودخانه و جنگل دارای سرویس بهداشتی و حمام ایرانی داخل اتاق خوابدارایپذیراییبا مبلمان دارای آشپزخانه با سرویس تا ۶ نفر دارای بالکن بزرگ باویو عالیبطرفباغ با انواع درختان میوه دارای سرویس بهداشتی مشترکاین اقامتگاه را می توانبهصورت دربست هر دو طبقه و یا به صورت جداگانه هر طبقهاجاره کرد.دارای‌پارکینگروباز مشترک

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 6 نفر+ 6 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 100,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

1 تخت دونفره + 7 رخت خواب سنتی

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

%17

1,300,000 تومان

از :1,079,000 تومان