اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
اجاره باغ ویلا لوکس در گویم
like
مشاهده تصاویر

اجاره باغ ویلا لوکس در گویم

کد اقامتگاه : 41379
تصاویر
مشخصات
تقویم
موقعیت
قوانین
نظرات

ظرفیت تا 15 نفر

طبقه ...

2 اتاق خواب

1000 متر زیربنا

توضیحات اقامتگاه

این ویلا لوکس دو خواب دارای استخر اب گرم رو باز و ایرهاکی، فوتبال دستی ، میزپینگ پنگ و ... است.

ظرفیت اقامتگاه

ظرفیت استاندارد : 8 نفر+ 7 نفر اضافه

نرخ هر نفر اضافه : 590,000 تومان

سرویس های خواب

اتاق اول

1 تخت دونفره

اتاق دوم

1 تخت دونفره

امکانات اقامتگاه

نرخ و تقویم

راهنمای تقویم

از :7,060,000 تومان