شرایط و قوانین استفاده از لیدوما تریپ

کاربر گرامی، لطفاً موارد زیر را جهت اطلاع از حقوق و تعهدات قانونی خود  و همچنین اطلاع از نحوه استفاده بهینه از خدمات لیدوما، به دقت ملاحظه فرمایید.