رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان
like
مشاهده تصاویر

رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان

کد اقامتگاه : 11921

ظرفیت تا 36 نفر

طبقه ...

9 اتاق خواب

400 متر زیربنا

توضیحات رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان

اقامتگاه سنتی اشکانی خانه سنتی و قدیمی بوده که در بازار نیماور اصفهان واقعشدهاست و با رزرو اقامتگاه سنتی اشکانی در اصفهان دسترسی خوبی به بازار دارید.ایناقامتگاه دارای حیاطی دلباز و سرسبز می باشد و تخت های چوبی در حیاط قرارگرفته ومکان خوبی برای صرف چای عصرگاهی به وجود آورده است. در اقامتگاه 9 اتاقاقامتیوجود دارد و امکان پذیرش 36 مهمان را دارد. 9 باب از اتاق ها دارای تختخواب میباشند و تنها اتاق کرسی دارای سرویس خواب سنتی تشک و پتو است.  3 اتاق نیزدارای سرویس بهداشتی اختصاصی در اتاق بوده و مابقی اتاق ها می بایستاز سرویسبهداشتی و حمام عمومی موجود در محوطه اقامتگاه استفاده کنند. در تمامیاتاق هاسرویس خواب کف خواب اضافی در اتاق موجود می باشد. با هماهنگی قبلی امکاناستفادهاز تورهای گردشگری برای مسافران وجود دارد. اقامتگاه فاقد پارکینگاختصاصی است وشما می توانید خودرو خود را در فضای امن مقابل اقامتگاه که مجهز بهدوربین مداربسته است پارک نمایید. هنگام اقامت وعده صبحانه نیز به صورت رایگانبرای مهمانانسرو می گردد.

امکانات اقامتگاه بوم گردی اشکانی

اتاق های قابل رزرو

هر شب از :

10,000 تومان

هر شب از :

10,000 تومان

هر شب از :

10,000 تومان

از :1,000,000 تومان