بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
بوم گردی ترنج در کاشان
like
مشاهده تصاویر

بوم گردی ترنج در کاشان

کد اقامتگاه : 12013

ظرفیت تا 40 نفر

طبقه ...

6 اتاق خواب

180 متر زیربنا

توضیحات بوم گردی ترنج در کاشان

این اقامتگاه در نزدیکی مرکز صنایع دستی کاشان، قلعه جلالی، حصارسلجوقی،خانه‌‌های تاریخی بروجردی‌‌ها، طباطبایی‌‌ها، عباسی‌‌ها، حمام و بقعه سلطانمیراحمد کاشان قرار دارد، فرصت بازدید از این جاذبه‌‌های گردشگری را از دستندهید. امکان عکاسی با لباس‌‌های سنتی قاجاری در این اقامتگاه فراهم شده است. ازاین اقامتگاه تا بازار تیمچه امین الدوله و مسجد آقابزرگ فاصله زیادی نیست و اگرمی‌‌خواهید از شهرزیرزمینی اویی و باغ فین دیدن کنید تنها ۲۰ دقیقه با آن‌‌هافاصله خواهید داشت. اقامت خوشی را در کاشان برایتان آرزومندیم.

امکانات اقامتگاه بوم گردی ترنج

اتاق های قابل رزرو

هر شب از :

10,000 تومان

هر شب از :

10,000 تومان

هر شب از :

10,000 تومان

از :778,000 تومان