لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 330,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره سوئیت در رودسر
گیلان - رودسر
از: 800,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلای جنگلی در ماسال
گیلان - ماسال
از: 130,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
335,000 تومان
107000.0 IRT
اجاره ویلا دربست در تالش - نزدیک سورتمه ریلی
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در رشت دوخوابه
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 28 بار
از: 110,000 تومان
تا: 115,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
115,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
89000.0 IRT
اجاره ویلا در تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 110,000 تومان
تا: 115,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
115,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره ویلا در تالش چهار تخته نزدیک جنگل
گیلان - تالش
از: 225,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 75,000 تومان
تا: 75,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
75,000 تومان
روزهای آخر هفته:
75,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
125,000 تومان
77000.0 IRT
اجاره سوئیت تراس دار نزدیک جنگل و شهر
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 225,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
178500.0 IRT
اجاره ویلا تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - طوالش
از: 135,000 تومان
تا: 145,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
135,000 تومان
روزهای آخر هفته:
145,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره منزله مبله در تالش با ویو دریا،مزرعه وکوه
گیلان - تالش
از: 90,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
95000.0 IRT
اجاره سوئیت نقلی ساحلی در گیسوم
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره ویلا تالش دربست روستائی
گیلان - تالش
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
147000.0 IRT
اجاره آپارتمان در هشتپر ساحل
گیلان - طوالش
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در انزلی
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 2 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره ویلا جنگلی در رودسر
گیلان - رودسر
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره ویلا جنگلی رودسر
گیلان - رودسر
از: 160,000 تومان
تا: 185,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
185,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره ویلای ساحلی دربست رودسر
گیلان - رودسر
از: 225,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
504000.0 IRT
اجاره آپارتمان در ساحل گیسوم تالش
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 145,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
170,000 تومان
157500.0 IRT
اجاره باغ ویلا دنج نزدیک ساحل تالش
گیلان - طوالش
از: 134,500 تومان
تا: 134,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
134,500 تومان
روزهای آخر هفته:
134,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
157000.0 IRT
اجاره خانه سنتی همراه با کلبه درختی در لیسار تالش
گیلان - طوالش
تعداد رزرو : 6 بار