لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
300000.0IRT
ویلا در ماسال
گیلان - ماسال
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
300000.0IRT
کلبه چوبی جنگلی ماسال
گیلان - ماسال
از: 350,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
350000.0IRT
ویلا باغ در ماسال
گیلان - ماسال
از: 550,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
550000.0IRT
ویلا در تالش
گیلان - تالش
از: 310,000 تومان
تا: 310,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
310,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
310,000 تومان
310000.0IRT
اجاره کلبه در اولسبلنگاه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 1 بار
از: 850,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
850,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
850000.0IRT
اجاره روزانه ویلا در گردنه حیران
گیلان - گردنه حیران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 770,000 تومان
تا: 770,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
770,000 تومان
روزهای آخر هفته:
770,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
770000.0IRT
اجاره ویلا تالش
گیلان - تالش
از: 225,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
225000.0IRT
اجاره ویلا جنگلی در ییلاق طاسکوه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 7 بار
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,590,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,590,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,590,000 تومان
1590000.0IRT
اجاره ویلا در چمخاله لوکس
گیلان - چمخاله
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
500000.0IRT
ویلا جنگلی در سیاهدول
گیلان - ماسال
از: 300,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
300000.0IRT
ویلای جنگلی در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 2,000,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,200,000 تومان
2100000.0IRT
اجاره ویلا شهرکی استخردار منطقه آزاد
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 2 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0IRT
اجاره ویلای سنتی اطراف رشت
گیلان - رشت
از: 340,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
340000.0IRT
اجاره سوئیت در رودسر
گیلان - رودسر
از: 1,223,000 تومان
تا: 1,889,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,889,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1223000.0IRT
اجاره ویلا استخردار بندرانزلی
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 5 بار
از: 1,700,000 تومان
تا: 1,850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,800,000 تومان
1775000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در منظقه آزاد
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1000000.0IRT
اجاره ویلای جنگلی در ماسال
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 6 بار
از: 275,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
275000.0IRT
اجاره ویلا دربست در تالش - نزدیک سورتمه ریلی
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 7 بار
از: 385,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
770,000 تومان
385000.0IRT
اجاره آپارتمان در ساحل گیسوم تالش
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 6 بار
از: 495,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
495,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
935,000 تومان
495000.0IRT
سوئیت تالش چهارتخته لوکس در لب ساحل گیسوم
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 2 بار