لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 230,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در رشت دوخوابه
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 6 بار
از: 200,000 تومان
تا: 245,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
245,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در رشت -دو خواب
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 7 بار
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلای دربست در تالش - ساحل قروق
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 147,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
147,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
148000.0 IRT
اجاره ویلای دربستی در جاده اسالم
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 165,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
265,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره ویلا در فومن
گیلان - رضوان شهر
تعداد رزرو : 5 بار
از: 270,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره ویلا در ییلاق سوباتان
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 230,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
235000.0 IRT
اجاره ویلای دوبلکس در ساحل قروق هشتپر
گیلان - تالش
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
670,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره ویلای دوبلکس در ییلاق مریان
گیلان - تالش
از: 230,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره ویلا ساحلی در آستارا
گیلان - آستارا
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلای ساحلی در تالش
گیلان - تالش
از: 170,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
235,000 تومان
175000.0 IRT
ویلای دربست نزدیک ساحل قروق
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 280,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
465,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره کلبه چوبی و خشتی در ییلاقات تالش
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
265000.0 IRT
اجاره ویلای دربستی در فومن
گیلان - فومن
از: 185,000 تومان
تا: 215,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
185,000 تومان
روزهای آخر هفته:
215,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
200000.0 IRT
سوئیت جنگلی در تالش
گیلان - تالش
از: 175,000 تومان
تا: 188,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
188,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
335,000 تومان
181000.0 IRT
اجاره باغ ویلا دربست در تالش
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 135,000 تومان
تا: 145,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
135,000 تومان
روزهای آخر هفته:
145,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره خانه روستایی در تالش - دوخواب لب رودخانه
گیلان - تالش
از: 175,000 تومان
تا: 205,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
175,000 تومان
روزهای آخر هفته:
205,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
335,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره خانه روستایی در دامنه ی کوه تالش
گیلان - تالش
از: 165,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره روزانه خانه روستایی در تالش - نزدیک ساحل
گیلان - تالش
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در فومن
گیلان - فومن
تعداد رزرو : 8 بار
از: 105,000 تومان
تا: 115,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
105,000 تومان
روزهای آخر هفته:
115,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
195,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره سوئیت تالش - دربست حیاط دار رو به جنگل
گیلان - تالش