لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,590,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,590,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,590,000 تومان
1590000.0IRT
اجاره ویلا در چمخاله لوکس
گیلان - چمخاله
از: 340,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
340000.0IRT
اجاره سوئیت در رودسر
گیلان - رودسر
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
1000000.0IRT
اجاره ویلای جنگلی در ماسال
گیلان - ماسال
از: 275,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
275000.0IRT
اجاره ویلا دربست در تالش - نزدیک سورتمه ریلی
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 6 بار
از: 385,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
770,000 تومان
385000.0IRT
اجاره آپارتمان در ساحل گیسوم تالش
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 495,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
495,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
935,000 تومان
495000.0IRT
سوئیت تالش چهارتخته لوکس در لب ساحل گیسوم
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 660,000 تومان
تا: 770,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
770,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
935,000 تومان
660000.0IRT
سوئیت آپارتمان در تالش با تراس رو به ساحل گیسوم
گیلان - تالش
از: 330,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
330000.0IRT
سوئیت تالش در لب ساحل گیسوم
گیلان - تالش
از: 198,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
198,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
297,000 تومان
198000.0IRT
سوئیت در تالش با چشم انداز کوه،جنگل ودریا
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 2 بار
از: 330,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
495,000 تومان
330000.0IRT
سوئیت در تالش چهارتحته جنگلی لوکس
گیلان - تالش
از: 220,000 تومان
تا: 253,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
253,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
495,000 تومان
220000.0IRT
اجاره خانه سنتی همراه با کلبه درختی در لیسار تالش
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 7 بار
از: 297,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
297,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
495,000 تومان
297000.0IRT
ویلا باغ ساحلی در تالش دو خواب
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 1 بار
از: 260,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
260000.0IRT
اجاره سوئیت رشت گلسار
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 14 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
400000.0IRT
ویلا اجاره ای در دهکده ساحلی انزلی
گیلان - بندرانزلی
تعداد رزرو : 5 بار
از: 310,000 تومان
تا: 310,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
310,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
310000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در رشت دوخوابه
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 30 بار
از: 150,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
150000.0IRT
خانه اجاره ای در رضوانشهر
گیلان - رضوانشهر
از: 550,000 تومان
تا: 699,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
699,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
999,000 تومان
550000.0IRT
ویلا در مسیر ییلاقات ماسال
گیلان - ماسال
از: 165,000 تومان
تا: 198,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
198,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
165000.0IRT
اجاره سوئیت کوچک در ساحل لیسار تالش
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 189,000 تومان
تا: 223,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
223,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
389,000 تومان
189000.0IRT
اجاره ویلا در تالش جنگلی بر رودخانه اسالم
گیلان - اسالم
تعداد رزرو : 5 بار
از: 253,000 تومان
تا: 264,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
253,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
308,000 تومان
253000.0IRT
اجاره ویلا در تالش چهار تخته نزدیک جنگل
گیلان - تالش
تعداد رزرو : 3 بار