لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اجاره روزانه ویلا ساحلی چابکسر
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 700,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
700000.0IRT
اجاره ویلا در ماسال بام سبز
گیلان - ماسال
تعداد رزرو : 3 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
300000.0IRT
کلبه چوبی جنگلی ماسال
گیلان - ماسال
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
سوئیت در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
از: 350,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
350000.0IRT
ویلا باغ در ماسال
گیلان - ماسال
تعداد رزرو : 1 بار
از: 122,000 تومان
تا: 166,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
122,000 تومان
روزهای آخر هفته:
166,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
255,000 تومان
122000.0IRT
ویلا جنگلی لب رودخونه در اسالم
گیلان - اسالم
از: 550,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
550000.0IRT
ویلا در تالش
گیلان - تالش
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
300000.0IRT
ویلا در ماسال
گیلان - ماسال
تعداد رزرو : 4 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
300000.0IRT
ویلا اجاره ای ماسال
گیلان - ماسال
از: 223,000 تومان
تا: 223,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
223,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
334,000 تومان
223000.0IRT
اجاره روزانه خانه ویلایی در رشت
گیلان - رشت
تعداد رزرو : 14 بار
از: 850,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
850,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
850000.0IRT
اجاره روزانه ویلا در گردنه حیران
گیلان - گردنه حیران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 770,000 تومان
تا: 770,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
770,000 تومان
روزهای آخر هفته:
770,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
770000.0IRT
اجاره ویلا تالش
گیلان - تالش
از: 970,000 تومان
تا: 970,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
970,000 تومان
روزهای آخر هفته:
970,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
970,000 تومان
970000.0IRT
آپارتمان مبله رشت
گیلان - رشت
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
300000.0IRT
ویلا اجاره ای چمخاله
گیلان - چمخاله
تعداد رزرو : 4 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
300000.0IRT
اجاره ویلا در جاده ساحلی چمخاله
گیلان - چمخاله
تعداد رزرو : 10 بار
از: 225,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
225000.0IRT
اجاره ویلا جنگلی در ییلاق طاسکوه
گیلان - اولسبلنگاه
تعداد رزرو : 7 بار
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,590,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,590,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,590,000 تومان
1590000.0IRT
اجاره ویلا در چمخاله لوکس
گیلان - چمخاله
تعداد رزرو : 1 بار
از: 389,000 تومان
تا: 555,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
389,000 تومان
روزهای آخر هفته:
555,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
555,000 تومان
389000.0IRT
منزل ویلایی در فومن
گیلان - قلعه رودخان
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
500000.0IRT
ویلا جنگلی در سیاهدول
گیلان - ماسال
تعداد رزرو : 2 بار
از: 300,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
300000.0IRT
ویلای جنگلی در قلعه رودخان
گیلان - قلعه رودخان
تعداد رزرو : 5 بار