لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
315000.0IRT
اجاره روزانه خانه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 66 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
450000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 21 بار
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
350000.0IRT
آپارتمان اجاره ای در شهرک صدف
هرمزگان - کیش
از: 534,000 تومان
تا: 534,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
534,000 تومان
روزهای آخر هفته:
534,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
534000.0IRT
اجاره واحد یک خواب در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 13 بار
750,000 تومان
با تخفیف 562,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
940,000 تومان
800000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 39 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0IRT
آپارتمان اجاره روزانه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
از: 220,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
833,400 تومان
225000.0IRT
آپارتمان مبله یک خواب شهرک صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 30 بار
از: 230,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
452,025 تومان
230000.0IRT
اجاره سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 141 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
280000.0IRT
رزرو آپارتمان مبله کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 13 بار
از: 1,778,000 تومان
تا: 1,778,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,778,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,778,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,300,000 تومان
1778000.0IRT
رزرو پنت هاوس در کیش
هرمزگان - کیش
از: 333,000 تومان
تا: 333,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
333,000 تومان
روزهای آخر هفته:
333,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
428,000 تومان
333000.0IRT
رزرو خانه در کیش
هرمزگان - کیش
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره آپارتمان ساحلی کیش
هرمزگان - کیش
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,700,000 تومان
1250000.0IRT
اجاره پنت هاوس در کیش
هرمزگان - کیش
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
350000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان کیش
هرمزگان - کیش
از: 231,000 تومان
تا: 262,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
231,000 تومان
روزهای آخر هفته:
262,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
472,500 تومان
231000.0IRT
آپارتمان مبله یک خوابه بلوار دانشگاه
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 114 بار
از: 1,110,000 تومان
تا: 1,110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,110,000 تومان
1110000.0IRT
اجاره آپارتمان لوکس کیش
هرمزگان - کیش
از: 1,110,000 تومان
تا: 1,110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,110,000 تومان
1110000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان کیش
هرمزگان - کیش
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
833,400 تومان
300000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت مبله در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 12 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
400000.0IRT
کرایه سوئیت در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
400000.0IRT
منزل دربستی درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 36 بار