لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
380000.0IRT
اجاره روزانه خانه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 78 بار
از: 460,000 تومان
تا: 460,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
460,000 تومان
روزهای آخر هفته:
460,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
460000.0IRT
آپارتمان دوخوابه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 7 بار
از: 334,000 تومان
تا: 334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
334,000 تومان
334000.0IRT
آپارتمان اجاره ای روزانه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 29 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
450000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله شیک در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 31 بار
از: 2,700,000 تومان
تا: 2,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,700,000 تومان
2700000.0IRT
ویلای استخردار در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 3 بار
از: 550,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
550000.0IRT
آپارتمان اجاره ای در شهرک صدف
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 22 بار
از: 750,000 تومان
تا: 850,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
850,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,240,000 تومان
750000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 67 بار
از: 1,750,000 تومان
تا: 1,750,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,750,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1750000.0IRT
اجاره پنت هاوس در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 4 بار
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
450000.0IRT
اجاره آپارتمان در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 19 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0IRT
رزرو آپارتمان لوکس در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 15 بار
از: 555,000 تومان
تا: 612,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
555,000 تومان
روزهای آخر هفته:
612,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
889,000 تومان
555000.0IRT
اجاره سوئیت در کیش نزدیک دریا
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 7 بار
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0IRT
آپارتمان اجاره ای روزانه در شهرک صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 21 بار
از: 780,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
780,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
780000.0IRT
اجاره آپارتمان در کیش شهرک صدف
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 9 بار
از: 650,000 تومان
تا: 650,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
650,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
650000.0IRT
اجاره واحد لوکس در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 10 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
400000.0IRT
اجاره سوئیت در شهرک صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 25 بار
از: 255,000 تومان
تا: 255,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
255,000 تومان
روزهای آخر هفته:
255,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
255000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 11 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
400000.0IRT
خانه اجاره ای روزانه در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 5 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0IRT
اجاره خانه در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 37 بار
از: 1,500,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
1500000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت در دامون ساحلی کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 10 بار
از: 550,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
550000.0IRT
اجاره خانه شهرک صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 4 بار