لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • امکانات
  • فضای اقامتگاه
  • مقررات اقامتگاه
از: 3,700,000 تومان
تا: 3,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
6,000,000 تومان
4600000.0IRT
سه خواب لوکس دهکده ساحلی کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 8 بار
از: 3,000,000 تومان
تا: 3,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
3000000.0IRT
اجاره ویلا ساحلی در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 33 بار
از: 2,700,000 تومان
تا: 2,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,200,000 تومان
2700000.0IRT
اجاره ویلا کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 12 بار
از: 750,000 تومان
تا: 840,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
840,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
750000.0IRT
آپارتمان دوخوابه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 48 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT
آپارتمان اجاره ای روزانه بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 125 بار
از: 295,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
295,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
295000.0IRT
اجاره خانه مبله در درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 13 بار
از: 1,400,000 تومان
تا: 1,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
1400000.0IRT
آپارتمان اجاره ای در شهرک صدف
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 72 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,850,000 تومان
1200000.0IRT
آپارتمان اجاره ای در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 14 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره آپارتمان روزانه لوکس کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 19 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 114 بار
از: 500,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
500000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در کیش قیمت
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 73 بار
از: 1,445,000 تومان
تا: 1,445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,445,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1445000.0IRT
دوخواب vip شهرک صدف
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 20 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,600,000 تومان
920000.0IRT
سوئیت لوکس کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 31 بار
از: 777,000 تومان
تا: 888,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
777,000 تومان
روزهای آخر هفته:
888,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
832500.0IRT
قیمت اجاره آپارتمان کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 27 بار
از: 1,334,000 تومان
تا: 1,334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,667,000 تومان
1334000.0IRT
اجاره آپارتمان در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 78 بار
از: 2,300,000 تومان
تا: 2,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
2300000.0IRT
اجاره سوئیت در برج مرکز کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 10 بار
از: 2,500,000 تومان
تا: 2,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
2500000.0IRT
آپارتمان مبله در دهکده ساحلی کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 6 بار
از: 1,334,000 تومان
تا: 1,560,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,560,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,560,000 تومان
1334000.0IRT
آپارتمان مبله در صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 9 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اتاق اجاره ای بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 30 بار
از: 1,334,000 تومان
تا: 1,560,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,560,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,560,000 تومان
1334000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 6 بار

جستجوهای مرتبط

اجاره ویلا در هرمزگان
اجاره ویلا کوهستانی در هرمزگان
اجاره ویلا لوکس در هرمزگان
اجاره ویلا استخردار در هرمزگان
اجاره ویلا ارزان قیمت در هرمزگان
اجاره ویلا با جکوزی در هرمزگان
اجاره اقامتگاه بوم گردی در هرمزگان (مورد)