لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 250,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
250000.0 IRT
آپارتمان مبله یک خواب شهرک صدف کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 9 بار
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 25 بار
از: 410,000 تومان
تا: 560,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
410,000 تومان
0.0 IRT
اجاره سوئیت در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 118 بار
از: 220,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
220000.0 IRT
آپارتمان مبله یک خوابه بلوار دانشگاه
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 81 بار
از: 480,000 تومان
تا: 490,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
490,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
480000.0 IRT
منزل دربستی درگهان
هرمزگان - درگهان
تعداد رزرو : 25 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در قشم نزدیک دریا
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 46 بار
از: 170,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
0.0 IRT
اجاره سوئیت یک خوابه در قشم
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 37 بار
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در قشم - دو خواب
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 45 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
0.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت لوکس در قشم
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 8 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در قشم شیک
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 14 بار
از: 530,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
0.0 IRT
سوئیت مناسب قشم
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 6 بار
از: 530,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
0.0 IRT
اجاره منزل شیک در قشم
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 11 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
999,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در قشم - مجتمع سام VIP
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 24 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا در کیش ارزان
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 26 بار
120,000 تومان
با تخفیف 119,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
0.0 IRT
اجاره روزانه منزل در قشم - مجتمع اقامتی سام ٣واحد٥
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 61 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره آپارتمان شیک در قشم- مجتمع اقامتی سام1
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 32 بار
از: 200,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه قشم- مجتمع اقامتی سام 1
هرمزگان - قشم
تعداد رزرو : 38 بار
از: 650,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
850,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان در کیش روزانه
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 7 بار
از: 275,000 تومان
تا: 275,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
275,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
275,000 تومان
275000.0 IRT
منزل اجاره ای در بندرعباس
هرمزگان - بندرعباس
تعداد رزرو : 12 بار
از: 253,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
253,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,400,000 تومان
253000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا و آپارتمان کیش
هرمزگان - کیش
تعداد رزرو : 9 بار