لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,300,000 تومان
1000000.0IRT
اجاره روزانه ویلا شیک در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
از: 555,000 تومان
تا: 890,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
555,000 تومان
روزهای آخر هفته:
890,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
555000.0IRT
ویلا اجاره ای در سرخرود
مازندران - سرخرود
از: 350,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
350000.0IRT
اجاره ویلا در نور شمال
مازندران - نور
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0IRT
اجاره ویلا در حسن کیف کلاردشت
مازندران - کلاردشت
از: 3,830,000 تومان
تا: 4,380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,630,000 تومان
روزهای آخر هفته:
4,180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
6,160,000 تومان
0.0IRT
ویلای ۴ خوابه ۲ استخره Vip داخل شهرک
مازندران - سرخرود
از: 778,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
778,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,669,000 تومان
778000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در نمک آبرود
مازندران - نمک آبرود
از: 3,312,000 تومان
تا: 3,867,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,312,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,867,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,200,000 تومان
3312000.0IRT
اجاره ویلا جنگلی نوشهر
مازندران - نوشهر
از: 2,956,000 تومان
تا: 3,289,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,756,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,089,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,423,000 تومان
0.0IRT
اجاره ویلا ساحلی در نوشهر
مازندران - نوشهر
از: 3,223,000 تومان
تا: 3,445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,100,000 تومان
3223000.0IRT
ویلا اجاره ای نوشهر
مازندران - نوشهر
از: 800,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,500,000 تومان
800000.0IRT
ویلای استخردار در محمودآباد
مازندران - محمود آباد
از: 2,000,000 تومان
تا: 2,400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,200,000 تومان
2000000.0IRT
ویلای استخردار رامسر
مازندران - رامسر
از: 300,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
300000.0IRT
ویلا در عباس آباد
مازندران - عباس آباد
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1000000.0IRT
اجاره ویلا در سرخ رود سه خواب vip استخر و جکوزی
مازندران - سرخرود
از: 3,334,000 تومان
تا: 3,889,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,889,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,000,000 تومان
3334000.0IRT
ویلا اجاره ای نور استخر لوکس
مازندران - نور
از: 3,889,000 تومان
تا: 4,445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,889,000 تومان
روزهای آخر هفته:
4,445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,000,000 تومان
3889000.0IRT
ویلا استخر دار نور سوپر لوکس
مازندران - نور
تعداد رزرو : 1 بار
از: 290,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
290000.0IRT
اجاره سوئیت دو خواب در نوشهر
مازندران - نوشهر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 290,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
290000.0IRT
اجاره سوئیت دو خواب نوشهر
مازندران - نوشهر
تعداد رزرو : 7 بار
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
400000.0IRT
اجاره منزل مبله در آمل
مازندران - آمل
از: 2,500,000 تومان
تا: 3,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
2500000.0IRT
اجاره ویلا در متل قو
مازندران - متل قو(سلمان شهر)
از: 3,500,000 تومان
تا: 4,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,500,000 تومان
0.0IRT
ویلای 3 خواب لوکس استخردار سرخ رود
مازندران - سرخرود