لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • امکانات
  • فضای اقامتگاه
  • مقررات اقامتگاه
از: 2,500,000 تومان
تا: 2,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
2500000.0IRT
ویلای اجاره ای در رامسر
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
500000.0IRT
اجاره ویلا روزانه در قائمشهر
مازندران - قائم شهر
تعداد رزرو : 34 بار
از: 1,700,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
1850000.0IRT
اجاره ویلا در محمودآباد لب دریا
مازندران - محمود آباد
تعداد رزرو : 10 بار
از: 2,300,000 تومان
تا: 2,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
2300000.0IRT
اجاره ويلا رامسر استخر دار
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1100000.0IRT
اجاره ویلا لوکس در رامسر
مازندران - رامسر
از: 800,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
800000.0IRT
اجاره کلبه سوئیسی
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 2 بار
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,200,000 تومان
1100000.0IRT
ویلا استخردار بابلسر
مازندران - بابلسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 2,600,000 تومان
تا: 2,600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
5,000,000 تومان
2600000.0IRT
ویلای لاکچری رامسر
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
450000.0IRT
اجاره ویلا در چالوس نزدیک دریا
مازندران - چالوس
تعداد رزرو : 1 بار
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در رامسر
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 7 بار
از: 3,500,000 تومان
تا: 3,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
3,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
3500000.0IRT
ویلا استخردار در رامسر
مازندران - رامسر
از: 1,300,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,500,000 تومان
1300000.0IRT
اجاره ویلای استخردار در رامسر
مازندران - رامسر
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
160000.0IRT
اجاره منزل ویلایی ساری
مازندران - ساری
تعداد رزرو : 8 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,300,000 تومان
1000000.0IRT
اجاره روزانه ویلا شیک در کلاردشت
مازندران - کلاردشت
تعداد رزرو : 6 بار
از: 140,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
140000.0IRT
اجاره منزل دربست در ساری
مازندران - ساری
تعداد رزرو : 2 بار
از: 999,000 تومان
تا: 1,499,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
999,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,499,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,999,000 تومان
999000.0IRT
اجاره ویلا استخردار در محمودآباد
مازندران - محمود آباد
تعداد رزرو : 6 بار
از: 1,500,000 تومان
تا: 2,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1500000.0IRT
اجاره ویلا استخر دار در محمود آباد
مازندران - محمود آباد
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,111,000 تومان
تا: 1,333,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,111,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,333,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,333,000 تومان
1111000.0IRT
اجاره ویلا در کلاردشت رودبارک
مازندران - کلاردشت
از: 2,300,000 تومان
تا: 2,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,300,000 تومان
2300000.0IRT
اجاره ویلای لوکس در شمال
مازندران - رامسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
600000.0IRT
اجاره ویلا لوکس در چالوس
مازندران - چالوس
تعداد رزرو : 1 بار

جستجوهای مرتبط

اجاره ویلا در مازندران
اجاره ویلا لوکس در مازندران
اجاره ویلا استخردار در مازندران
اجاره ویلا ارزان قیمت در مازندران
اجاره ویلا جنگلی در مازندران
اجاره ویلا با جکوزی در مازندران
اجاره ویلا کوهستانی در مازندران
اجاره اقامتگاه بوم گردی در مازندران (مورد)
اجاره ویلا در شمال