لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 140,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره خانه در لاهیجان دو خوابه
گیلان - لاهیجان
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
از: 110,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره سوئیت در لاهیجان شیک و نقلی
گیلان - لاهیجان
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا باغ در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
425000.0 IRT
اجاره ویلا جنگلی در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
از: 135,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
135,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
147000.0 IRT
اجاره ویلای دربست در لاهیجان دوخوابه
گیلان - لاهیجان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان جنگلی
گیلان - لاهیجان
از: 65,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
65,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
135,000 تومان
72000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان دربست
گیلان - لاهیجان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 160,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره ویلای دو خواب در لاهیجان دربست
گیلان - لاهیجان
از: 140,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
165000.0 IRT
شیشه گران بالای استخر لاهیجان
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 139,000 تومان
تا: 169,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
139,000 تومان
روزهای آخر هفته:
169,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
299,000 تومان
154000.0 IRT
اجاره سوئیت در لاهیجان بسیار تمیز
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 140,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره سوئیت در لاهیجان شیشه گران
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 180,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره واحد در لاهیجان پارکینگ دار
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 150,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
370,000 تومان
175000.0 IRT
اجاره ویلا در دیلمان تراسدار
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 99,000 تومان
تا: 149,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
99,000 تومان
روزهای آخر هفته:
149,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
499,000 تومان
124000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 130,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 350,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
375000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان دو خواب
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 90,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان رودخونه کنار
گیلان - لاهیجان
ظرفيت تكميل
از: 450,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا در لاهیجان سه خواب
گیلان - لاهیجان
برچسب ها

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در لاهیجان (23)

اجاره ویلا در شمال

اجاره آپارتمان مبله در شمال

اجاره سوئیت در شمال

اجاره اقامتگاه بومگردی در شمال

اجاره ویلا در لاهیجان

اجاره آپارتمان مبله در لاهیجان

اجاره سوئیت در لاهیجان

اجاره اقامتگاه بومگردی در لاهیجان