لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 165,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
265,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره ویلا در فومن
گیلان - رضوان شهر
تعداد رزرو : 5 بار
از: 250,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
265000.0 IRT
اجاره ویلای دربستی در فومن
گیلان - فومن
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
110000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در فومن
گیلان - فومن
تعداد رزرو : 8 بار
از: 90,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره سوئیت در فومن
گیلان - فومن
تعداد رزرو : 4 بار
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلای جنگلی در فومن
گیلان - فومن
از: 130,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلا در فومن
گیلان - فومن
تعداد رزرو : 4 بار
از: 800,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
850000.0 IRT
اجاره ویلا در فومن قلعه رودخان
گیلان - فومن
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
425000.0 IRT
اجاره ویلا در قلعه رودخان فومن
گیلان - فومن
از: 150,000 تومان
تا: 175,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
175,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
162000.0 IRT
اجاره ویلای لوکس در فومن
گیلان - فومن
تعداد رزرو : 2 بار
از: 60,000 تومان
تا: 80,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
60,000 تومان
روزهای آخر هفته:
80,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
70000.0 IRT
اجاره سوئیت در فومن
گیلان - فومن
از: 90,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره سوئیت در فومن
گیلان - فومن
از: 150,000 تومان
تا: 170,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
170,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
160000.0 IRT
اجاره سوئیت در فومن قلعه رودخان
گیلان - فومن
از: 70,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
80000.0 IRT
اجاره کلبه جنگلی در فومن
گیلان - فومن
از: 1,250,000 تومان
تا: 1,550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,700,000 تومان
1400000.0 IRT
اجاره ویلا استخردار در قلعه رودخان
گیلان - فومن
از: 189,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
224000.0 IRT
اجاره ی ویلا در باغ چای قلعه رودخان فومن
گیلان - فومن
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره ویلا دربست در فومن
گیلان - فومن
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
325000.0 IRT
اجاره ویلا در جاده قلعه رودخان فومن جنگلی
گیلان - فومن
از: 159,000 تومان
تا: 199,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
159,000 تومان
روزهای آخر هفته:
199,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
179000.0 IRT
اجاره ی ویلا در فومن
گیلان - فومن
از: 200,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
245000.0 IRT
اجاره ویلا در فومن
گیلان - فومن
از: 120,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره ویلا در فومن
گیلان - فومن