لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 370,000 تومان
تا: 370,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
370,000 تومان
روزهای آخر هفته:
370,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
370,000 تومان
370000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 11 بار
از: 370,000 تومان
تا: 370,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
370,000 تومان
روزهای آخر هفته:
370,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
370,000 تومان
370000.0 IRT
سوئیت شیک با قیمت مناسب در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 3 بار
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
590000.0 IRT
آپارتمان مبله دو خواب مرکز تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله یک خواب مرکز تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 670,000 تومان
تا: 670,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
670,000 تومان
روزهای آخر هفته:
670,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
670,000 تومان
670000.0 IRT
آپارتمان مبله در سعادت آباد
تهران - تهران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0 IRT
آپارتمان مبله در یوسف آباد
تهران - تهران
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره آپارتمان روزانه یوسف آباد
تهران - تهران
از: 1,995,000 تومان
تا: 1,995,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,995,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,995,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,995,000 تومان
1995000.0 IRT
اجاره آپارتمان سوپرلوکس استخردار در کامرانیه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تهران پونک
تهران - تهران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 630,000 تومان
تا: 630,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
630,000 تومان
روزهای آخر هفته:
630,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
630,000 تومان
630000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در شمال غرب تهران
تهران - تهران
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در شهرک نفت
تهران - تهران
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در غرب تهران
تهران - تهران
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مرزداران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 1 بار
از: 525,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
525,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
525000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مرزداران دو خواب
تهران - تهران
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در تهران یوسف آباد
تهران - تهران
از: 1,365,000 تومان
تا: 1,365,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,365,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,365,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,365,000 تومان
1300000.0 IRT
اجاره سوئیت در تهران جردن
تهران - تهران
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره سوئیت نقلی در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 2 بار
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
سوئیت اجاره ای در تهران
تهران - تهران
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
سوئیت دو خواب غرب تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 1 بار