لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911444549
از: 330,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله شیک در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 76 بار
از: 330,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
330000.0 IRT
سوئیت شیک با قیمت مناسب در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 38 بار
از: 1,990,000 تومان
تا: 1,990,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,990,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,990,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,990,000 تومان
1990000.0 IRT
اجاره آپارتمان سوپرلوکس استخردار در کامرانیه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 5 بار
از: 550,000 تومان
تا: 570,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
570,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
570,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله دو خواب مرزدران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 10 بار
از: 330,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره سوئیت شیک در شرق تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 10 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
رزرو آپارتمان در تهران
تهران - تهران
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
346,500 تومان
315000.0 IRT
اجاره آپارتمان 70 متری در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 20 بار
از: 336,000 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
336,000 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
336000.0 IRT
اجاره آپارتمان 80 متری در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 11 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
346,500 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله روزانه در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 31 بار
از: 240,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره خانه در تهران روزانه
تهران - تهران
تعداد رزرو : 58 بار
از: 230,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
441,000 تومان
230000.0 IRT
سوئیت خیلی ارزان در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 135 بار
از: 346,500 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
346,500 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
346500.0 IRT
آپارتمان اجاره ای روزانه در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 12 بار
از: 315,000 تومان
تا: 346,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
346,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
315000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله ارزان در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 26 بار
از: 330,750 تومان
تا: 330,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,750 تومان
روزهای آخر هفته:
330,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,750 تومان
330750.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در شرق تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 28 بار
از: 330,750 تومان
تا: 346,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,750 تومان
روزهای آخر هفته:
346,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,750 تومان
330750.0 IRT
اجاره منزل مبله در تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 11 بار
از: 304,500 تومان
تا: 304,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
304,500 تومان
روزهای آخر هفته:
304,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
472,500 تومان
304500.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در مرکز شهر تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 32 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در پونک
تهران - تهران
تعداد رزرو : 47 بار
از: 367,500 تومان
تا: 367,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
367,500 تومان
روزهای آخر هفته:
367,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
0.0 IRT
آپارتمان مبله دو خواب شهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 5 بار
از: 330,750 تومان
تا: 330,750 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,750 تومان
روزهای آخر هفته:
330,750 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
418,950 تومان
330750.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله تهران فردوس
تهران - تهران
تعداد رزرو : 30 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
346,500 تومان
315000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله حیاط دار در شمال شرق تهران
تهران - تهران
تعداد رزرو : 4 بار