لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 3 بار
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
273,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 29 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله شیک در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 27 بار
از: 315,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره خانه مبله در کرج - پرشین
البرز - کرج
تعداد رزرو : 11 بار
از: 210,000 تومان
تا: 263,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
263,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره خانه در گلشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 18 بار
از: 285,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی استخردار در کرج
البرز - کرج
از: 420,000 تومان
تا: 525,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
525,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
525,000 تومان
420000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
از: 294,000 تومان
تا: 294,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
294,000 تومان
روزهای آخر هفته:
294,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
294000.0 IRT
اجاره آپارتمان کرج با قیمت ارزان
البرز - کرج
تعداد رزرو : 6 بار
از: 630,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
630,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
630000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان با قیمت مناسب
البرز - کرج
تعداد رزرو : 2 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره خانه مبله ویلایی در سهیلیه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 17 بار
از: 220,000 تومان
تا: 225,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
225,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
0.0 IRT
اجاره خانه یک روزه در فردیس کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 12 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 367,000 تومان
تا: 367,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
367,000 تومان
روزهای آخر هفته:
367,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,000 تومان
367000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 3 بار
از: 385,000 تومان
تا: 385,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
385,000 تومان
روزهای آخر هفته:
385,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
385,000 تومان
0.0 IRT
اجاره روزانه خانه در کرج گلشهر
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1000000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در کرج
البرز - کرج
از: 275,000 تومان
تا: 285,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
285,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
0.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 8 بار
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
273,000 تومان
273000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان در کرج
البرز - کرج
از: 210,000 تومان
تا: 210,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
210,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
21,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره منزل مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 38 بار
از: 700,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
700,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره منزل ویلایی در کیانمهر کرج
البرز - کرج