لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • امکانات
  • فضای اقامتگاه
  • مقررات اقامتگاه
از: 189,000 تومان
تا: 229,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
189,000 تومان
روزهای آخر هفته:
229,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
229,000 تومان
189000.0IRT
سوئیت لوکس گوهردشت
البرز - کرج
تعداد رزرو : 6 بار
از: 2,223,000 تومان
تا: 3,334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,889,000 تومان
2223000.0IRT
ویلای لوکس استخردار در کرج
البرز - کردان
از: 778,000 تومان
تا: 889,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
778,000 تومان
روزهای آخر هفته:
889,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
889,000 تومان
778000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در گوهردشت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 140 بار
از: 500,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
500000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در گلشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 90 بار
از: 435,000 تومان
تا: 435,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
435,000 تومان
روزهای آخر هفته:
435,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
440,000 تومان
435000.0IRT
منزل مبله در حصار کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 11 بار
از: 480,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
480,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
480000.0IRT
آپارتمان مبله اجاره ای در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 6 بار
از: 300,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
300000.0IRT
اجاره اپارتمان مبله روزانه در گلشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 281 بار
از: 334,000 تومان
تا: 334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
334,000 تومان
334000.0IRT
اجاره روزانه خانه مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 176 بار
از: 312,000 تومان
تا: 312,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
312,000 تومان
روزهای آخر هفته:
312,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
312,000 تومان
312000.0IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 320 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج کوتاه مدت
البرز - کرج
تعداد رزرو : 843 بار
از: 289,000 تومان
تا: 334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
289,000 تومان
روزهای آخر هفته:
334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
334,000 تومان
289000.0IRT
اجاره روزانه خانه در مارلیک
البرز - کرج
تعداد رزرو : 104 بار
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
270000.0IRT
خانه اجاره ای روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 569 بار
از: 334,000 تومان
تا: 334,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
334,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
334000.0IRT
آپارتمان مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 38 بار
از: 350,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
350000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 186 بار
از: 450,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0IRT
اقامت در گلشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 76 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
300000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در فردیس کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 109 بار
از: 286,000 تومان
تا: 286,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
286,000 تومان
روزهای آخر هفته:
286,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
286,000 تومان
286000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 208 بار
از: 580,000 تومان
تا: 680,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
580,000 تومان
روزهای آخر هفته:
680,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
680,000 تومان
630000.0IRT
اجاره روزانه پنت هاوس در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 13 بار
از: 399,000 تومان
تا: 459,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
399,000 تومان
روزهای آخر هفته:
459,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
449,000 تومان
429000.0IRT
خانه ویلایی در گوهردشت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 21 بار
از: 380,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
380000.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 141 بار

جستجوهای مرتبط

اجاره ویلا در البرز
اجاره ویلا لوکس در البرز
اجاره ویلا استخردار در البرز
اجاره ویلا کوهستانی در البرز
اجاره ویلا ارزان قیمت در البرز
اجاره ویلا با جکوزی در البرز
اجاره ویلا جنگلی در البرز
اجاره اقامتگاه بوم گردی در البرز (مورد)