لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
400000.0 IRT
اجاره ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 11 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در محمود آباد کرج
البرز - کرج
از: 230,000 تومان
تا: 264,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 10 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 60 بار
از: 900,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
از: 700,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلا لوکس در کردان
البرز - کرج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 4 بار
از: 205,000 تومان
تا: 205,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
205,000 تومان
روزهای آخر هفته:
205,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
205000.0 IRT
اجاره روزانه خانه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 7 بار
از: 275,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 275,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
275000.0 IRT
اجاره آپارتمان در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 4 بار
از: 420,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
420000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در گوهردشت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 10 بار
از: 315,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
315000.0 IRT
اجاره خانه مبله در کرج - پرشین
البرز - کرج
تعداد رزرو : 26 بار
از: 205,000 تومان
تا: 205,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
205,000 تومان
روزهای آخر هفته:
205,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
205000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 8 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
30,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 3 بار
از: 700,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره ویلا باغ کرج
البرز - کرج
از: 270,000 تومان
تا: 270,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
270,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
270000.0 IRT
قیمت آپارتمان در شاهین ویلا کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 10 بار
از: 273,000 تومان
تا: 273,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
273,000 تومان
روزهای آخر هفته:
273,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
273,000 تومان
0.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 88 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله شیک در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 76 بار
از: 220,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 46 بار