لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
280000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 52 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
350000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 61 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 76 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 122 بار
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در مهرشهر کرج
البرز - کرج
از: 700,000 تومان
تا: 900,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
900,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
700000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 17 بار
از: 550,000 تومان
تا: 550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
550000.0 IRT
اجاره ویلا در کمالشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 17 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,600 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,600 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 116 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در محمود آباد کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 79 بار
از: 290,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
290000.0 IRT
اجاره اپارتمان مبله روزانه در گلشهر کرج
البرز - کرج
از: 223,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
223,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
223000.0 IRT
خانه اجاره ای روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 163 بار
از: 300,000 تومان
تا: 333,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
333,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
333,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره خانه روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 63 بار
از: 236,000 تومان
تا: 236,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
236,000 تومان
روزهای آخر هفته:
236,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
236000.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در فردیس کرج
البرز - کرج
از: 441,000 تومان
تا: 441,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
441,000 تومان
روزهای آخر هفته:
441,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
472,500 تومان
441000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در گوهردشت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 36 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره خانه یک روزه در کرج
البرز - کرج
از: 900,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 4 بار
از: 330,000 تومان
تا: 360,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
360,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره خانه مبله ویلایی در سهیلیه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 70 بار
از: 660,000 تومان
تا: 800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,700,000 تومان
660000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در کرج
البرز - کرج