لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 195,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
195,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
195000.0 IRT
اجاره ویلا در طالقان
البرز - طالقان
تعداد رزرو : 26 بار
از: 280,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
280000.0 IRT
آپارتمان مبله شیک در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 2 بار
از: 340,000 تومان
تا: 340,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
340,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
340000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 24 بار
از: 1,000,000 تومان
تا: 1,250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
1125000.0 IRT
اجاره باغ ویلا استخردار هشتگرد
البرز - هشتگرد
از: 380,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره خانه مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 2 بار
از: 390,000 تومان
تا: 390,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
390,000 تومان
روزهای آخر هفته:
390,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
390000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 11 بار
از: 340,000 تومان
تا: 780,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
340,000 تومان
روزهای آخر هفته:
780,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
340,000 تومان
560000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا کردان کرج
البرز - کردان
تعداد رزرو : 18 بار
از: 320,000 تومان
تا: 560,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
560,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
440000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 11 بار
از: 650,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلای استخردار کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 550,000 تومان
تا: 990,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
550,000 تومان
روزهای آخر هفته:
990,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
770000.0 IRT
اجاره ویلا در کرج با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 450,000 تومان
تا: 880,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
880,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
665000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان
البرز - کردان
از: 500,000 تومان
تا: 1,050,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,050,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
775000.0 IRT
اجاره ویلا در کردان با استخر آب گرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 900,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
1100000.0 IRT
اجاره ویلا کرج استخر آبگرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1700000.0 IRT
اجاره ویلا کردان استخر سرپوشیده
البرز - کردان
از: 1,100,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
1450000.0 IRT
اجاره ویلا کردان استخر سرپوشیده آبگرم
البرز - کردان
از: 650,000 تومان
تا: 950,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
650,000 تومان
روزهای آخر هفته:
950,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
800000.0 IRT
اجاره ویلا کردان دوبلکس با استخر رو باز
البرز - کردان
از: 900,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
900,000 تومان
1300000.0 IRT
اجاره ویلا کردان لوکس
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,400,000 تومان
تا: 2,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,400,000 تومان
1800000.0 IRT
اجاره ویلای لوکس کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,200,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلای مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 4 بار
از: 800,000 تومان
تا: 1,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
1000000.0 IRT
ویلا اجاره ای کردان استخردار
البرز - کردان
تعداد رزرو : 2 بار