لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 350,000 تومان
تا: 380,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
380,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
350000.0IRT
اجاره خانه مبله روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 151 بار
از: 320,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
320,000 تومان
320000.0IRT
اجاره آپارتمان در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 193 بار
از: 556,000 تومان
تا: 556,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
556,000 تومان
روزهای آخر هفته:
556,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
556,000 تومان
556000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در گوهردشت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 80 بار
از: 1,700,000 تومان
تا: 2,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
2100000.0IRT
اجاره ویلا در وینه جاده چالوس
البرز - کرج
از: 320,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
320,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
320000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 136 بار
از: 2,000,000 تومان
تا: 3,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,200,000 تومان
2000000.0IRT
ویلا استخردار در کردان
البرز - کردان
از: 1,115,000 تومان
تا: 2,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,115,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1115000.0IRT
ویلا استخر دار کوهسار
البرز - کردان
از: 1,120,000 تومان
تا: 2,100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1120000.0IRT
ویلا کرج دوبلکس با استخر سرپوشیده و آب گرم
البرز - کردان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 1,350,000 تومان
تا: 2,450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
1350000.0IRT
اجاره ویلا کردان لوکس
البرز - کردان
تعداد رزرو : 11 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره روزانه باغ ویلا در کردان
البرز - کردان
از: 2,250,000 تومان
تا: 3,700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
4,000,000 تومان
2250000.0IRT
اجاره روزانه ویلا لوکس در کردان
البرز - کردان
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره ویلا در کردان استخردار
البرز - کردان
از: 1,350,000 تومان
تا: 2,250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,250,000 تومان
1350000.0IRT
اجاره ویلا در کردان استخر سرپوشیده
البرز - کرج
تعداد رزرو : 8 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 2,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
1200000.0IRT
اجاره ویلا لوکس در کردان
البرز - کرج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 800,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
800,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
800000.0IRT
اجاره ویلا در کردان یک شب
البرز - کردان
از: 1,667,000 تومان
تا: 2,223,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,667,000 تومان
روزهای آخر هفته:
2,223,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,000,000 تومان
1667000.0IRT
ویلا کوهسار
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 2,000,000 تومان
تا: 3,200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
2,000,000 تومان
روزهای آخر هفته:
3,200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
3,200,000 تومان
2000000.0IRT
اجاره روزانه ویلا استخردار در کردان
البرز - کردان
از: 950,000 تومان
تا: 1,800,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
950,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,800,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,500,000 تومان
950000.0IRT
اجاره ویلا در کرج با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 11 بار
از: 700,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,300,000 تومان
700000.0IRT
اجاره ویلا در کردان یک روزه ارزان
البرز - کرج
از: 900,000 تومان
تا: 1,550,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,550,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
900000.0IRT
ويلا کرج
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار