لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 24 بار
از: 277,800 تومان
تا: 277,800 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
277,800 تومان
روزهای آخر هفته:
277,800 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
277800.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 38 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان مبله کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 88 بار
از: 500,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
500000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا در مهرشهر کرج
البرز - کرج
از: 370,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
370,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
551,250 تومان
370000.0 IRT
اجاره روزانه ویلا باغ در محمدشهر کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 10 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,600 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,600 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 104 بار
از: 230,000 تومان
تا: 264,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
264,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در محمود آباد کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 35 بار
از: 290,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
290000.0 IRT
اجاره اپارتمان مبله روزانه در گلشهر کرج
البرز - کرج
از: 210,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
210000.0 IRT
خانه اجاره ای روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 103 بار
از: 277,700 تومان
تا: 333,300 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
277,700 تومان
روزهای آخر هفته:
333,300 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
333,300 تومان
277700.0 IRT
اجاره خانه روزانه در کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 43 بار
از: 235,300 تومان
تا: 235,300 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
235,300 تومان
روزهای آخر هفته:
235,300 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
294,200 تومان
235300.0 IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در فردیس کرج
البرز - کرج
از: 441,000 تومان
تا: 441,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
441,000 تومان
روزهای آخر هفته:
441,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
472,500 تومان
441000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در گوهردشت کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 19 بار
از: 900,000 تومان
تا: 1,500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
900,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
900000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده
البرز - کردان
تعداد رزرو : 2 بار
از: 1,200,000 تومان
تا: 1,300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
1,200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,900,000 تومان
1200000.0 IRT
اجاره ویلا با استخر سرپوشیده کردان
البرز - کردان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 265,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
265,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
265000.0 IRT
آپارتمان مبله در باغستان
البرز - کرج
از: 315,000 تومان
تا: 315,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
315,000 تومان
روزهای آخر هفته:
315,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
367,500 تومان
0.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 4 بار
از: 330,000 تومان
تا: 362,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
362,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
362,000 تومان
330000.0 IRT
اجاره خانه مبله ویلایی در سهیلیه کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 48 بار
از: 286,000 تومان
تا: 286,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
286,000 تومان
روزهای آخر هفته:
286,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
286,000 تومان
286000.0 IRT
اجاره کوتاه مدت آپارتمان کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 104 بار
از: 283,500 تومان
تا: 283,500 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
283,500 تومان
روزهای آخر هفته:
283,500 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
315,000 تومان
283500.0 IRT
قیمت آپارتمان در شاهین ویلا کرج
البرز - کرج
تعداد رزرو : 12 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
330,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در کرج کوتاه مدت
البرز - کرج