لیــــدوما، پلتفرم یکپارچه گردشگری
اجاره سوئیت، ویلا و آپارتمان مبله

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916669953
از: 250,000 تومان
تا: 285,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
285,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
325,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تبریز ارزان
آذربایجان شرقی - تبریز
از: 435,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
435,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
435000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله لوکس در تبریز - دو خواب
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 12 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره سوئیت در تبریز دوخوابه ارزان
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 250,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره سوئیت در تبریز - ائل گلی
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 8 بار
از: 240,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 10 بار
از: 200,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
200000.0 IRT
آپارتمان مبله تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 11 بار
از: 240,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره آپارتمان دو خواب در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 13 بار
از: 430,000 تومان
تا: 440,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
430,000 تومان
روزهای آخر هفته:
440,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
630,000 تومان
430000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله تبریز -دو خوابه
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 4 بار
از: 640,000 تومان
تا: 640,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
640,000 تومان
روزهای آخر هفته:
640,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
770,000 تومان
640000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در تبریز - سه خواب
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 16 بار
از: 200,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
480,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله روزانه تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 2 بار
از: 380,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
380,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
610,000 تومان
380000.0 IRT
اجاره اتاق روزانه در تبریز -یک خوابه
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 17 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
390,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره خانه در کندوان تبریز سنگی
آذربایجان شرقی - کندوان
تعداد رزرو : 1 بار
از: 310,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
310,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
490,000 تومان
310000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
از: 420,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
420,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
420000.0 IRT
اجاره روزانه سوئیت لوکس در تبریز
آذربایجان شرقی - 72
از: 600,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
600,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره روزانه منزل در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 14 بار
از: 220,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
220000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در تبریز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 12 بار
از: 100,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
180,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان در عید نوروز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 48 بار
از: 130,000 تومان
تا: 145,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
145,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره سوئیت در تبریز برای مسافر
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 6 بار
از: 240,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
240000.0 IRT
اجاره سوئیت در تبریز شهرک پرواز
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 5 بار
از: 140,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
140000.0 IRT
اجاره سوئیت در تبریز مارالان
آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 1 بار