لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • امکانات
  • فضای اقامتگاه
  • مقررات اقامتگاه
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0IRT

خانه اجاره ای برای مسافران تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 130 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
400000.0IRT

رزرو آپارتمان لوکس در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 100 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT

هتل آپارتمان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 16 بار
از: 360,000 تومان
تا: 360,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
360,000 تومان
روزهای آخر هفته:
360,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
360,000 تومان
360000.0IRT

اجاره روزانه آپارتمان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 72 بار
از: 590,000 تومان
تا: 590,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
590,000 تومان
روزهای آخر هفته:
590,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
590000.0IRT

آپارتمان سه خوابه لوکس در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 32 بار
از: 500,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
500000.0IRT

سوئیت گرین لایف لاکچری ائل گولی واحد 3

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 16 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT

سوئیت گرین لایف ائل گولی تبریز پرواز واحد 1

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 47 بار
از: 750,000 تومان
تا: 750,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
750,000 تومان
روزهای آخر هفته:
750,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
750000.0IRT

اجاره آپارتمان مبله در تبریز - سه خواب

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 100 بار
از: 660,000 تومان
تا: 660,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
660,000 تومان
روزهای آخر هفته:
660,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
660,000 تومان
660000.0IRT

اجاره آپارتمان مبله لوکس در تبریز - دو خواب

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 79 بار
از: 445,000 تومان
تا: 445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
445,000 تومان
روزهای آخر هفته:
445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
445,000 تومان
445000.0IRT

اجاره منزل مبله در تبریز- چهار خوابه

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 16 بار
از: 280,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
280000.0IRT

اجاره سوئیت دربست در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 50 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
250000.0IRT

اجاره اتاق روزانه در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 141 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
333,000 تومان
300000.0IRT

اجاره سوئیت آپارتمانی در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 36 بار
از: 180,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
210,000 تومان
180000.0IRT

اجاره سوئیت ارزان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 149 بار
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
230,000 تومان
190000.0IRT

منزل اجاره ای روزانه در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 148 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
150000.0IRT

اجاره منزل ارزان در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 177 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
150000.0IRT

سوئیت دربست تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 70 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
350000.0IRT

خانه مبله تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 33 بار
از: 345,000 تومان
تا: 345,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
345,000 تومان
روزهای آخر هفته:
345,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
345,000 تومان
345000.0IRT

اجاره اتاق روزانه در تبریز -سه خوابه

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 60 بار
از: 400,000 تومان
تا: 450,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
450,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
400000.0IRT

اجاره کوتاه مدت آپارتمان مبله در تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز
تعداد رزرو : 80 بار

جستجوهای مرتبط

اجاره ویلا کوهستانی در آذربایجان شرقی
اجاره ویلا در آذربایجان شرقی
اجاره ویلا ارزان قیمت در آذربایجان شرقی
اجاره ویلا با جکوزی در آذربایجان شرقی
اجاره ویلا لوکس در آذربایجان شرقی
اجاره ویلا استخردار در آذربایجان شرقی
اجاره ویلا جنگلی در آذربایجان شرقی
اجاره اقامتگاه بوم گردی در آذربایجان شرقی (مورد)