اجاره ویلا و سوئیت در کهگیلویه و بویراحمد - 17 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 100,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
130,000 تومان
100000.0 IRT
اجاره ارزان خانه در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 11 بار
از: 120,000 تومان
تا: 130,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
130,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
120000.0 IRT
اجاره سوئیت ارزان یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
از: 140,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
140000.0 IRT
خانه مسافر در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 160,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
160000.0 IRT
سوئیت اجاره ای روزانه در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 3 بار
از: 180,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره خانه ویلایی در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
190000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 3 بار
از: 190,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
190,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
245,000 تومان
190000.0 IRT
خانه اجاره ای در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 195,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
195,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
195000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 5 بار
از: 195,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
195,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
245,000 تومان
195000.0 IRT
اجاره سوئیت در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 195,000 تومان
تا: 195,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
195,000 تومان
روزهای آخر هفته:
195,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
240,000 تومان
195000.0 IRT
سوئیت در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
از: 215,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
215,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
215000.0 IRT
اجاره روزانه خانه در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
از: 215,000 تومان
تا: 215,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
215,000 تومان
روزهای آخر هفته:
215,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
265,000 تومان
215000.0 IRT
سوئیت مبله در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
از: 240,000 تومان
تا: 240,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
240,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
240000.0 IRT
سوئیت یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0 IRT
اجاره سوئیت مبله در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 1 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
250000.0 IRT
ویلا اجاره ای در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 3 بار
از: 260,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
260,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
260000.0 IRT
اجاره منزل مبله در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 2 بار
از: 360,000 تومان
تا: 410,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
360,000 تومان
روزهای آخر هفته:
410,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
455,000 تومان
360000.0 IRT
اجاره خونه باغ در یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج
تعداد رزرو : 4 بار
برچسب ها

اجاره سوئیت و آپارتمان مبله در کهگیلویه و بویراحمد (17)

اجاره ویلا در کهگیلویه و بویراحمد

اجاره آپارتمان مبله در کهگیلویه و بویراحمد

اجاره سوئیت در کهگیلویه و بویراحمد

اجاره اقامتگاه بومگردی در کهگیلویه و بویراحمد