لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

منو
تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
300000.0IRT
ویلا اجاره ای سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 21 بار
از: 300,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
300000.0IRT
اجاره ویلا سامان شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 334,000 تومان
تا: 445,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
334,000 تومان
روزهای آخر هفته:
445,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
556,000 تومان
334000.0IRT
اقامتگاه سامان شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 4 بار
از: 278,000 تومان
تا: 389,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
278,000 تومان
روزهای آخر هفته:
389,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
556,000 تومان
278000.0IRT
ویلا سامان زاینده رود
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 13 بار
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0IRT
سوئیت اجاره ای ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 45 بار
از: 290,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
290000.0IRT
آپارتمان مبله دوخواب تمیز شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 12 بار
از: 430,000 تومان
تا: 430,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
430,000 تومان
روزهای آخر هفته:
430,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
430,000 تومان
430000.0IRT
اجاره سوئیت در سامان شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 3 بار
از: 200,000 تومان
تا: 260,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
260,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
353,000 تومان
200000.0IRT
اجاره سوئیت سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 7 بار
از: 177,000 تومان
تا: 236,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
177,000 تومان
روزهای آخر هفته:
236,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
353,000 تومان
177000.0IRT
قیمت ویلا در سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 6 بار
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اجاره ویلا در چلوان سامان
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 16 بار
از: 333,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
333,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
333000.0IRT
اجاره ویلا سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 8 بار
از: 445,000 تومان
تا: 834,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
445,000 تومان
روزهای آخر هفته:
834,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
834,000 تومان
445000.0IRT
اجاره ویلا همکف‌ چهل ایوان سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
تعداد رزرو : 15 بار
از: 425,500 تومان
تا: 460,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
425,500 تومان
روزهای آخر هفته:
460,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
517,500 تومان
425500.0IRT
اجاره ویلا در شهر سامان شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 4 بار
از: 330,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
330,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
315000.0IRT
آپارتمان شیک بام ایران
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 12 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
200000.0IRT
سوئیت ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 20 بار
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
230000.0IRT
سوئیت ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 15 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0IRT
سوئیت مبله در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 33 بار
ظرفيت تكميل
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
160000.0IRT
اجاره سوئیت مبله در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 19 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
250000.0IRT
سوئیت مبله ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 14 بار
از: 170,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
170000.0IRT
سوئیت ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 23 بار