لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 300,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
650,000 تومان
265000.0IRT
ویلا اجاره ای سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0IRT
سوئیت اجاره ای ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 35 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
450,000 تومان
250000.0IRT
آپارتمان مبله دوخواب تمیز شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
از: 300,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
300000.0IRT
اجاره ویلا در چلوان سامان
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
از: 333,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
333,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
333000.0IRT
اجاره ویلا سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
از: 300,000 تومان
تا: 600,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
600,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
750,000 تومان
500000.0IRT
اجاره ویلا همکف‌ چهل ایوان سامان
چهارمحال و بختیاری - سامان
از: 425,500 تومان
تا: 460,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
425,500 تومان
روزهای آخر هفته:
460,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
517,500 تومان
425500.0IRT
اجاره ویلا در شهر سامان شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
از: 300,000 تومان
تا: 330,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
330,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
315000.0IRT
آپارتمان شیک بام ایران
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 5 بار
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
160000.0IRT
اجاره سوئیت مبله در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 18 بار
از: 230,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
230,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
260,000 تومان
230000.0IRT
سوئیت ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 11 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0IRT
سوئیت مبله در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 20 بار
از: 250,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
250000.0IRT
سوئیت مبله ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 10 بار
از: 170,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
270,000 تومان
170000.0IRT
سوئیت ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
از: 140,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
150,000 تومان
140000.0IRT
سوئیت ارزان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 13 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
150000.0IRT
اجاره سوئیت شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 12 بار
از: 125,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
125,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
125000.0IRT
اقامتگاه همایون
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 29 بار
از: 400,000 تومان
تا: 400,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
400,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
400000.0IRT
اجاره آپارتمان در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 2 بار
از: 275,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
275,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
350,000 تومان
275000.0IRT
اجاره آپارتمان شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 17 بار
از: 250,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
500,000 تومان
250000.0IRT
اجاره آپارتمان مبله در شهرکرد
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 22 بار
از: 180,000 تومان
تا: 220,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
220,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
250,000 تومان
180000.0IRT
اجاره اتاق در شهرکرد - دو تخته دبل
چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
تعداد رزرو : 23 بار