اجاره ویلا و سوئیت در چابکسر - 9 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 100,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره ویلا چابکسر روزانه
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 160,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
160,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
630,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره ویلا چابکسر مجتمع اختصاصی مهر کادوس 3
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 150,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
165000.0 IRT
اجاره ویلا در چابکسر دوخواب
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 160,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
175000.0 IRT
اجاره سوئیت در چابکسر
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 210,000 تومان
تا: 263,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
210,000 تومان
روزهای آخر هفته:
263,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
630,000 تومان
210000.0 IRT
اجاره ویلا در چابکسر
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 1 بار
از: 400,000 تومان
تا: 500,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
500,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,000,000 تومان
450000.0 IRT
اجاره ویلا چابکسر دربست
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 450,000 تومان
تا: 685,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
685,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,040,000 تومان
567000.0 IRT
اجاره ویلا چابکسر دنج و زیبا
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 500,000 تومان
تا: 700,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
500,000 تومان
روزهای آخر هفته:
700,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
2,000,000 تومان
600000.0 IRT
اجاره ویلا چابکسر دوبلکس
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار
از: 700,000 تومان
تا: 1,000,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
700,000 تومان
روزهای آخر هفته:
1,000,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,800,000 تومان
850000.0 IRT
اجاره ویلا چابکسر ساحلی استخر دار
گیلان - چابکسر
تعداد رزرو : 0 بار