لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 45,000 تومان
تا: 45,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
45,000 تومان
روزهای آخر هفته:
45,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
45,000 تومان
45000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 55,000 تومان
تا: 55,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
55,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
55,000 تومان
55000.0 IRT
اجاره بوم گردی در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 55,000 تومان
تا: 55,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
55,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
55,000 تومان
55000.0 IRT
اجاره بوم گردی نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 45,000 تومان
تا: 45,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
45,000 تومان
روزهای آخر هفته:
45,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
45,000 تومان
45000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی درود نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
اقامتگاه در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 35,000 تومان
تا: 40,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
35,000 تومان
روزهای آخر هفته:
40,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
45,000 تومان
37500.0 IRT
اقامتگاه نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
بوم گردی در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
بوم گردی نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 45,000 تومان
تا: 45,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
45,000 تومان
روزهای آخر هفته:
45,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
45,000 تومان
45000.0 IRT
بوم گردی های نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 45,000 تومان
تا: 45,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
45,000 تومان
روزهای آخر هفته:
45,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
45,000 تومان
45000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 38,000 تومان
تا: 48,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
38,000 تومان
روزهای آخر هفته:
48,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
48,000 تومان
43000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 55,000 تومان
تا: 55,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
55,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
55,000 تومان
55000.0 IRT
رزرو اقامتگاه در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 55,000 تومان
تا: 55,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
55,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
55,000 تومان
55000.0 IRT
رزرو بوم گردی در نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور
از: 55,000 تومان
تا: 55,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
55,000 تومان
روزهای آخر هفته:
55,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
55,000 تومان
55000.0 IRT
رزرو بوم گردی نیشابور
خراسان رضوی - نیشابور