اجاره ویلا و سوئیت در نور - 33 مورد

  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
x
جست و جو
بستن
از: 170,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
600,000 تومان
185000.0 IRT
اجاره ویلا ساحلی در نور
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
950,000 تومان
225000.0 IRT
اجاره ویلا ساحلی دوبلکس سه خوابه
مازندران - نور
تعداد رزرو : 1 بار
از: 90,000 تومان
تا: 100,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
90,000 تومان
روزهای آخر هفته:
100,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
290,000 تومان
95000.0 IRT
اجاره ویلا نور دو خوابه
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 110,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
110,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
130000.0 IRT
اجاره ویلای جنگلی در نور تک خواب
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 120,000 تومان
تا: 135,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
135,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
127000.0 IRT
اجاره آپارتمان مبله در نور لوکس سه خواب
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 120,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
135000.0 IRT
ویلا اجاره ای نور تک خواب
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 140,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
140,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
380,000 تومان
152000.0 IRT
اجاره سوئیت در نور
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 145,000 تومان
تا: 165,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
145,000 تومان
روزهای آخر هفته:
165,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
300,000 تومان
155000.0 IRT
اجاره ویلا در نور
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 170,000 تومان
تا: 190,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
170,000 تومان
روزهای آخر هفته:
190,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره ویلا نور ساحلی
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 185,000 تومان
تا: 205,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
185,000 تومان
روزهای آخر هفته:
205,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
560,000 تومان
195000.0 IRT
اجاره سوئیت نور ساحلی دو خوابه
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 200,000 تومان
تا: 230,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
230,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
215000.0 IRT
آپارتمان در نور رو به دریا
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 220,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
220,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
235000.0 IRT
ویلا نور ساحلی دو خوابه
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 225,000 تومان
تا: 250,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
225,000 تومان
روزهای آخر هفته:
250,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,350,000 تومان
237000.0 IRT
اجاره ویلا در نور سه خواب
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 250,000 تومان
تا: 290,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
250,000 تومان
روزهای آخر هفته:
290,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
11,000,000 تومان
270000.0 IRT
ویلا نور ساحلی
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 270,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
880,000 تومان
285000.0 IRT
اجاره خونه در نور دو خوابه دربست حیات دار
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 270,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
270,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,280,000 تومان
285000.0 IRT
ویلا در نور ساحلی
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 280,000 تومان
تا: 320,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
280,000 تومان
روزهای آخر هفته:
320,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
800,000 تومان
300000.0 IRT
اجاره ویلا نور ساحلی دوبلکس دوخوابه
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 285,000 تومان
تا: 285,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
285,000 تومان
روزهای آخر هفته:
285,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
571,000 تومان
285000.0 IRT
ویلا جنگلی در نور
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 290,000 تومان
تا: 335,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
290,000 تومان
روزهای آخر هفته:
335,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
312000.0 IRT
ویلا نور دو خوابه
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
از: 300,000 تومان
تا: 325,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
300,000 تومان
روزهای آخر هفته:
325,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
1,100,000 تومان
312000.0 IRT
اجاره سوئیت نور
مازندران - نور
تعداد رزرو : 0 بار
رزرو تلفنی نور 09916669953 برای تماس کلیک کنید