لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09911420989
از: 176,000 تومان
تا: 176,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
176,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
176,000 تومان
176000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 176,000 تومان
تا: 176,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
176,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
176,000 تومان
176000.0 IRT
اجاره بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
اجاره بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 176,000 تومان
تا: 176,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
176,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
176,000 تومان
176000.0 IRT
اقامت در شهر نطنز
اصفهان - نطنز
از: 176,000 تومان
تا: 176,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
176,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
176,000 تومان
176000.0 IRT
اقامت در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
70,000 تومان
70000.0 IRT
اقامتگاه در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 176,000 تومان
تا: 176,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
176,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
176,000 تومان
176000.0 IRT
اقامتگاه سنتی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
70,000 تومان
70000.0 IRT
اقامتگاه سنتی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
70,000 تومان
70000.0 IRT
اقامتگاه های بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
70,000 تومان
70000.0 IRT
اقامتگاه های بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 70,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
70,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
70,000 تومان
70000.0 IRT
خانه سنتی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز
از: 176,000 تومان
تا: 176,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
176,000 تومان
روزهای آخر هفته:
176,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
176,000 تومان
176000.0 IRT
رزرو بوم گردی در نطنز
اصفهان - نطنز
از: 32,000 تومان
تا: 32,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
32,000 تومان
روزهای آخر هفته:
32,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
32,000 تومان
32000.0 IRT
رزرو بوم گردی نطنز
اصفهان - نطنز