لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، ویلا، آپارتمان مبله و اقامتگاه بومگردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی
  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
پشتیبانی و رزرو تلفنی 09916664145
از: 483,000 تومان
تا: 483,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
483,000 تومان
روزهای آخر هفته:
483,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
483,000 تومان
483000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
از: 483,000 تومان
تا: 483,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
483,000 تومان
روزهای آخر هفته:
483,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
483,000 تومان
483000.0 IRT
بوم گردی در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
از: 473,000 تومان
تا: 473,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
473,000 تومان
روزهای آخر هفته:
473,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
473,000 تومان
483000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی مرند
آذربایجان شرقی - مرند
ظرفيت تكميل
از: 520,000 تومان
تا: 520,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
520,000 تومان
روزهای آخر هفته:
520,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
520,000 تومان
520000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0 IRT
اجاره اقامتگاه بوم گردی مرند
آذربایجان شرقی - مرند
از: 242,000 تومان
تا: 242,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
242,000 تومان
روزهای آخر هفته:
242,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
242,000 تومان
242000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی مرند
آذربایجان شرقی - مرند
از: 115,000 تومان
تا: 115,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
115,000 تومان
روزهای آخر هفته:
115,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
115,000 تومان
115000.0 IRT
بوم گردی مرند
آذربایجان شرقی - مرند
از: 200,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
200,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
200000.0 IRT
رزرو اقامتگاه بوم گردی در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
ظرفيت تكميل
از: 180,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
180,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
180000.0 IRT
اجاره روزانه خانه مبله در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
ظرفيت تكميل
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
190,000 تومان
150000.0 IRT
اجاره سوئیت در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
ظرفيت تكميل
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0 IRT
اقامتگاه بوم گردی در مرند
آذربایجان شرقی - مرند
ظرفيت تكميل
از: 120,000 تومان
تا: 120,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
120,000 تومان
روزهای آخر هفته:
120,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
120,000 تومان
120000.0 IRT
بوم گردی در مرند
آذربایجان شرقی - مرند