لیــــدوما، سامانه یکپارچه رزرو اقامتگاه
اجاره سوئیت، اجاره ویلا، اجاره آپارتمان مبله و اقامتگاه بوم گردی

تاریخ ورود
تاریخ خروج
انتخاب محل
تعیین تعداد نفرات
نفر
مشخصات اقامتگاه
ظرفیت
تعداد اتاق
امکانات
ایمنی


  • فضای اقامتگاه
  • امکانات
  • ایمنی
  • مقررات اقامتگاه
از: 130,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
130000.0IRT
اجاره روزانه خانه در جمکران
قم‌ - جمکران
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
170000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 188 بار
از: 130,000 تومان
تا: 140,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
130,000 تومان
روزهای آخر هفته:
140,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
160,000 تومان
130000.0IRT
خانه اجاره ای در جمکران
قم‌ - جمکران
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
170000.0IRT
اجاره منزل در قم برای یک شب
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 138 بار
از: 350,000 تومان
تا: 350,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
350,000 تومان
روزهای آخر هفته:
350,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
350000.0IRT
سوئیت اجاره ای یک شبه در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 27 بار
از: 160,000 تومان
تا: 180,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
160,000 تومان
روزهای آخر هفته:
180,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
200,000 تومان
170000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 199 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
150000.0IRT
اجاره روزانه منزل در جمکران
قم‌ - جمکران
تعداد رزرو : 105 بار
از: 150,000 تومان
تا: 150,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
150,000 تومان
روزهای آخر هفته:
150,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
280,000 تومان
150000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در جمکران
قم‌ - جمکران
تعداد رزرو : 155 بار
از: 60,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
60,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
60000.0IRT
اجاره سوئیت در قم نزدیک حرم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 74 بار
از: 60,000 تومان
تا: 70,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
60,000 تومان
روزهای آخر هفته:
70,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
60000.0IRT
اجاره سوئیت ارزان در قم نزدیک حرم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 57 بار
از: 80,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
100,000 تومان
80000.0IRT
اجاره ارزان روزانه خانه در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 43 بار
از: 80,000 تومان
تا: 90,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
80,000 تومان
روزهای آخر هفته:
90,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
80000.0IRT
سوئیت اجاره ای روزانه در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 14 بار
از: 100,000 تومان
تا: 110,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
110,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
110,000 تومان
100000.0IRT
سوئیت اجاره ای قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 67 بار
از: 450,000 تومان
تا: 465,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
450,000 تومان
روزهای آخر هفته:
465,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
550,000 تومان
0.0IRT
اجاره روزانه آپارتمان مبله در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 17 بار
از: 240,000 تومان
تا: 280,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
280,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
400,000 تومان
240000.0IRT
اجاره سوئیت روزانه نزدیک حرم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 16 بار
از: 240,000 تومان
تا: 300,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
240,000 تومان
روزهای آخر هفته:
300,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
420,000 تومان
0.0IRT
اجاره سوئیت شیک در قم نزدیک حرم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 10 بار
از: 100,000 تومان
تا: 112,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
100,000 تومان
روزهای آخر هفته:
112,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
112,000 تومان
100000.0IRT
اجاره خانه مسافر در قم
قم‌ - قم‌
از: 88,000 تومان
تا: 94,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
88,000 تومان
روزهای آخر هفته:
94,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
94,000 تومان
88000.0IRT
اجاره خانه مسافر قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 3 بار
از: 400,000 تومان
تا: 420,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
400,000 تومان
روزهای آخر هفته:
420,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
460,000 تومان
400000.0IRT
اجاره روزانه سوئیت شیک در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 37 بار
از: 165,000 تومان
تا: 200,000 تومان

جزئیات قیمت

روزهای وسط هفته:
165,000 تومان
روزهای آخر هفته:
200,000 تومان
ایام پیک سال (نوروز، تعطیلات، ...):
285,000 تومان
165000.0IRT
اجاره سوئیت مبله در قم
قم‌ - قم‌
تعداد رزرو : 136 بار